Sökning: "supply chains"

Visar resultat 1 - 5 av 147 avhandlingar innehållade orden supply chains.

 1. 1. Logistics Collaboration in Supply Chains A Survey of Swedish Manufacturing Companies

  Detta är en avhandling från Ekonomiska institutionen

  Författare :Erik Sandberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business and economics; logistics; supply chains; chain management; questionnaire; Ekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe logistics collaboration in supply chains. During the past two decades, a new trend towards integration and collaboration in supply chains has been recognised among researchers as well as among business practitioners. LÄS MER

 2. 2. Towards greener supply chains Inclusion of environmental activities in relationships between logistics service providers and shippers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Uni Martinsen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Green supply chain management; inter-organisational relationships; environmental activities; logistics service providers; shippers;

  Sammanfattning : It is well-recognised that companies are under pressure to take responsibility for the environmental impact of their operations. Logistics service providers (LSPs), who through their transport and logistics operations have a large negative impact on the environment, are one type of supply chain actor that is under such pressure. LÄS MER

 3. 3. Coordination in Supply Chains

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis deals with a multi-levl inventory system, consisting of one central warehouse and number of retails, facing stochastic demand.... LÄS MER

 4. 4. On Managing Disruption Risks in the Supply Chain - the DRISC model

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Management and Logistics, Lund Institute of Technology

  Författare :Ulf Paulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; supply chain vulnerability; Management of enterprises; Riskhantering; Företagsledning; management; Risk Management and Safety engineering; logistics.; supply chain management; risk management; business continuity management; supply chain risks; disruption risks; supply chain disturbances; Supply chain risk management; supply chain disruptions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish BAKGRUND Fokus riktas allt mer mot försörjningskedjan och allt mindre mot det enskilda företaget i takt med att konkurrens mellan enskilda företag ersätts av konkurrens mellan försörjningskedjor. Det är emellertid endast det enskilda företaget som kan fatta beslut och vidta åtgärder, men dessa beslut och åtgärder måste idag ske utifrån ett kedjeperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Materials Supply and Production Outsourcing

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Management and Logistics, Lund Institute of Technology

  Författare :Anna M K Fredriksson; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; supply chain uncertainty; outsourcing; outsourcing process; materials planning; materials supply; supply chain performance;

  Sammanfattning : Supplier and customer markets have become more global and have forced companies to consider restructuring their supply chains to take advantage of opportunities in terms of costs, competence, etc. at different locations. One way to take advantage of opportunities in other locations is to outsource parts of the production to suppliers. LÄS MER