Sökning: "Eva Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden Eva Andersson.

 1. 1. Exploring Perceptions of Route Environments in Relation to Walking

  Författare :Dan Andersson; Peter Schantz; Lina Wahlgren; Eva Andersson; Maria Johansson; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin Teknik; Medicine Technology;

  Sammanfattning : Background: Every walk takes place in a route environment, which can play an important role in deterring or facilitating walking. The focus of this thesis is on the perceptions of environmental variables, and how they relate to appraisals of route environments as hindering – stimulating for walking and unsafe – safe for reasons of traffic, in two metropolitan environments. LÄS MER

 2. 2. Urinary incontinence : prevalence, treatment seeking behaviour, experiences, and perceptions among persons with and without urinary leakage

  Författare :Gunnel Andersson; Jan-Erik Johansson; Kerstin Nilsson; Eva Sahlberg-Blom; Eva Samuelsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; UI; prevalence; impact on daily life; healthcare-seeking; cultural study; Medicine; Medicin; Surgery; Kirurgi; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe urinary incontinence (UI) from a population perspective and to describe experiences and perceptions of UI from an individual perspective. This includes assessing the prevalence of urinary incontinence as well as describing treatment seeking and experiences of living with UI. LÄS MER

 3. 3. Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap : en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet

  Författare :Eva Norrman Brandt; Sofia Kjellström; Ann-Christine Andersson; Jacob Hallencreutz; Pia Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :Transformativ förändring; Vuxenutveckling; Postkonventionellt ledarskap; Agilt ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion. Förändringstakten ökar i samhället och påverkar organisationer och dess medlemmar. Förändringstrycket orsakas av en rad faktorer som teknisk utveckling, förändrad lagstiftning, kunders/intressenters behov och krav och ökande konkurrens på en global arena. LÄS MER

 4. 4. Housing tenure and residential mobility in Stockholm 1990-2014

  Författare :Andreas Alm Fjellborg; Roger Andersson; Jan Amcoff; Eva Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Residential mobility; Housing tenure; Stockholm; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : In this thesis the links between housing tenure, income and selective, segregation generating, residential mobility are explored. The development of these links is analysed against the background of housing regime changes in Stockholm between 1990 and 2014. LÄS MER

 5. 5. The Common Thread, Textile Production during the Late Iron Age and Viking Age

  Författare :Eva Andersson; Arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Haithabu; Birka; Scania; Viking Age; Late Iron Age; household production; textile valuables; sail cloth; bone needle; loom weight; textile production; spindle whorl; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The initial aim of the present PhD thesis was to develop the method of classification for textile tools to facilitate the study of textile production in an archaeological context. The thesis consists of five separate projects and a concluding summary. The study covers the late Iron Age, mainly the Viking Period. LÄS MER