Sökning: "Thailand"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade ordet Thailand.

 1. 1. Depression among older people in rural Thailand Knowledge of population, experiences and perceptions of patients, families, and psychiatric nurses

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Duangkaew Kleebthong; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; depression; experiences; family members; nurses; older people; rural; Thailand;

  Sammanfattning : Background: The number of older persons (defined as age 60 and over) in Thailand has grown rapidly, and will be projected to increase to over 20 million by 2035. With an aging population, the number of older people suffering from health problems (such as non-communicable and degenerative diseases) was increasing as well. LÄS MER

 2. 2. Understanding the digital divide: Empirical studies of Thailand

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Chalita Srinuan; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accessibility; availability; affordability; Thailand; social inequality; market mechanism; digital divide; government intervention;

  Sammanfattning : The term digital divide was introduced in the 1990s to define the gap separating those who have access to new forms of information and communication technologies (ICTs) from those who do not. Later, scholars started looking more closely at the use of ICTs, instead of solely paying attention to access. LÄS MER

 3. 3. The Second Wave : The Urak Lawoi After the Tsunami in Thailand

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Lotta Ann-Charlotte Granbom; Ann-Charlotte Granbom; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urak Lawoi; Tsunami; landrättigheter; Thailand; Havsnomader; ursprungsfolk; Ko Lanta; visuell antropologi; havsfolk; turism; sårbarhet; religion; Urak Lawoi; Chao Ley; sea nomads; sea gypsies; sea people; Thailand; disaster; vulnerability; resilience; tourism development; land policies; Indigenous people; Religion; Ko Lanta; visual anthropology; Turismvetenskap;

  Sammanfattning : Urak Lawoi är en ursprungsbefolkning i Andamansjön som bl.a. bor på kända turistöar som Phuket, Phi Phi, Ko Lanta Yai och Ko Lipe utanför Thailands västkust. Deras språk och kultur skiljer sig från övriga thailändares, inte minst ifråga om kunskap att navigera på havet. LÄS MER

 4. 4. Bondens val: System, samspel och stödjande strukturer under moderniseringsprocessen i norra Thailand

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Lena Örnberg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agriculture; farmers; contract farming; institutions; Thailand; organisations; agriculture-led development;

  Sammanfattning : There is a variety of options in the Thai countryside today, especially in an area like San Sai in Northern Thailand, situated in the vicinity of a city. What are the arguments for staying within the agricultural sector? As the economy grows, the demand for new products is increasing, creating opportunities for those who want to invest in agriculture. LÄS MER

 5. 5. De villkorligt frigivna : : relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Pierre Wiktorin; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Humanities; Humaniora; anthropology of religion; tourism; habitus; late orientalism; social fields; private and public identity; exchange theory; modernity; gender; Wat Phra Dhammakaya; reformist monks; sangha-laypeople relationship; Thailand; Theravada Buddhism; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad får buddhister i dagens moderniserade Thailand att ge stora delar av sin inkomst till munkar? Och varför är det så viktigt att munkarna framstår som oegennyttiga och undviker fysisk kontakt med kvinnor? Frågorna behandlas utförligt i denna religionsantropologiska studie, baserad på en längre tids fältarbete i centrala, norra och nordöstra Thailand. Sociala och politiska ståndpunkter bakom öppna teologiska konflikter under krisåren 1997-2001, synliggörs och kontextualiseras. LÄS MER