Sökning: "geography"

Visar resultat 1 - 5 av 1204 avhandlingar innehållade ordet geography.

 1. 1. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER

 2. 2. Geographies of Place Branding Researching through small and medium sized cities

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Human Geography, Stockholm University

  Författare :Ida Andersson; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography; place branding; place marketing; small and medium sized cities; hotels; flagship buildings; policy tourism; policy boosterism; green cities; regional development; economic geography; Sweden; Växjö; Place branding;

  Sammanfattning : Place branding is commonly conceptualized with a focus on big cities, such as London, New York and Singapore, building from concepts and models from mainstream branding theory. In contrast to such conceptualizations, this thesis focuses on place branding in small and medium-sized cities. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors försörjningsrum : Hegemonins förvaltare och murbräckor

  Detta är en avhandling från Christina Scholten, Lenngrens v. 2, 245 32 Staffanstorp

  Författare :Christina Scholten; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time-Geography; Women; Self-supporting strategies; Geography; Regional development; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning the different strategies women adopt in order to support themselves when they become unemployed in rural areas. One strategy is to start a business of one's one, a strategy supported and called for by the Swedish Government, especially during the 1990s economic recession. LÄS MER

 4. 4. Spatial clustering and industrial competitiveness Studies in economic geography

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Per Lundequist; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; economic geography; cluster; industrial competitiveness; institutional thickness; learning; music industry; regional policy; Sweden; North East England; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : This thesis deals with the causes and effects of spatial clustering of similar and related economic activity. The relationship between spatial clustering and industrial competitive-ness is analysed in a series of empirical studies, revolving around four research questions: How useful is an institutional approach in analyses of spatial clustering? Can the link between spatial clustering and industrial performance be empirically validated and measured by quantitative methods? In what sense does spatial clustering promote localised processes of learning and innovation? What role can industrial and regional policies play in promoting the type of localised processes emphasised in spatial clustering research?It proves to be a rather complicated matter to measure the impact of spatial clustering on firm performance. LÄS MER

 5. 5. Promoting equality between women and men in bilateral development cooperation : Concepts, goals, rationales and institutional arrangements. Part One. Theory, practice and priorities for change. Part Two. Empirical studies in two sectors in Tanzania: Household water supplies and health development

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Carolyn Hannan; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; water supplies; United Nations; Tanzania; organizational change; mainstreaming; institutional development; human geography; health development; feminist geography; Gender equality; bilateral development cooperation; women´s empowerment.; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Gender equality has been on the development cooperation agenda for more than three decades. Bilateral agencies have developed policies, strategies, methodologies and tools to support achievement of this important goal. LÄS MER