Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 4028 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi.

 1. 1. Low-energy residential buildings : evaluation from investor and tenant perspectives

  Författare :Agnieszka Zalejska-Jonsson; Hans Lind; Staffan Hintze; Stellan Lundström; Leif Gustavsson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; low-energy buildings; residential buildings; investment; passive house; tenants; lågenergihus; passivhus; hyresgäster; lönsamhet; Business and economics; Ekonomi; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Enabled by the past : understanding endogenous innovation in mature industries

  Författare :Ksenia Onufrey; Anna Bergek; Thomas Magnusson; Lars Coenen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mature industry; endogenous innovation; innovation mechanisms; exploitation; radical innovation; lighting industry; pulp and paper industry;

  Sammanfattning : Mature industries have played and still play a crucial role in national and world economies. To survive and retain competitiveness, they need to innovate, as innovation is the driver of economics growth and industrial transformation. LÄS MER

 3. 3. Den ojämlika dödligheten : Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer

  Författare :Björn Grip; Hans Nilsson; Roger Qvarsell; Göran Therborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Inequality; coronary heart disease mortality; Linköping; Norrköping; city neighborhoods; change; social development; socio-economic factors; life-style; Ojämlikhet; hjärtkärldödlighet; Linköping; Norrköping; stadsdelar; förändringar; samhällsutveckling; socio-ekonomi; levnadssätt;

  Sammanfattning : Den ojämlika dödligheten är en studie av främst hjärt–kärldödlighet avseende perioden 1950–2010 i tvillingstäderna Linköping och Norrköping och konsekvenserna av ojämlikhet. Skillnaderna mellan städerna i dödlighet är stora. Under 1970-talet, då jämlikheten stod i focus, minskade dessa. LÄS MER

 4. 4. Understanding Individuals' Learning and Decision Processes in a Changing Environment by Using Panel Data

  Författare :Nursitihazlin Ahmad Termida; Yusak Susilo; Joel Franklin; Kiron Chatterjee; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Behavioural responses; seasons; panel data; travel diary; activity-travel pattern; theory of planned behaviour; space-time constraint; changing environment; tram; Stockholm; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : When a new transport service is introduced, people have to learn and familiarize themselves with the new service before they decide to adopt it. These processes are developed over time, thus produce dynamics in individuals’ behavioural responses towards the service. This affects the demand of the new service, thus affect revenues. LÄS MER

 5. 5. Professionsföretagare : I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus

  Författare :Jenny Appelkvist; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Lena Högberg; Karin Jonnergård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Small business ownership; profession; gender; veterinarian; Östergötland County; Småföretagande; profession; genus; veterinär; Östergötland;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande i en profession stadd i förändring. Flera professioner i Sverige, men också internationellt, präglas av en ökad andel kvinnor men även av de strukturella omvandlingar som under 1900-talet lett från ett industri- till ett tjänstesamhälle. LÄS MER