Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 3973 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi.

 1. 1. Low-energy residential buildings : evaluation from investor and tenant perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Agnieszka Zalejska-Jonsson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; low-energy buildings; residential buildings; investment; passive house; tenants; lågenergihus; passivhus; hyresgäster; lönsamhet; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Spatial Spillovers of Knowledge Production An Accessibility Approach

  Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

  Författare :Urban Gråsjö; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Väst.; Högskolan Väst.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Economics; Nationalekonomi; nationalekonomi;

  Sammanfattning : The main focus of the thesis is on issues concerning production of knowledge. It is a common observation that knowledge activities have a tendency to agglomerate as well as to spill over in space. LÄS MER

 3. 3. A paradigm questioned a study of how the cultural relativity of modern management knowledge confines

  Detta är en avhandling från Umeå : Företagsekonomi

  Författare :Olof Wahlberg; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; företagsekonomi; Business Studies; management knowledge; cross-cultural management; development aid; technical assistance;

  Sammanfattning : This study is based upon the double proposition that a transfer of modern management knowledge is an important component of the development assistance given to Third World countries and that this knowledge has a cultural basis thatrestricts its transferability. The very essence of the cultural basis is thought to consist of culture contingent implicit assumptions about phenomena in the reality. LÄS MER

 4. 4. Projektformen och det industriella arvet: med exempel från sjukvården

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö högskola

  Författare :Anders Edvik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project management; project organizing; renewal projects; temporary organizations; health care; public sector; professions; professional bureaucracy; institutions; institutionalization; organizational fields; translation; materialization; interpretation; work life; operation businesses; development; change.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : It is not an exaggeration to say that the idea of organizing work task in a project similar form hasnowadays become an institutionalized understanding in work life in general. Many organizationscombine the permanent organization with temporary such, in purpose to cope with the ongoingchanging environment. LÄS MER

 5. 5. Kundattityder till postorder

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jan Skaug; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomi; konsumentbeteende; köpbeteende; strategi; risk;

  Sammanfattning : Licavhandlingen fokuserar på postorderhandelns attityder till att köpa på postorder. Inriktningen är att få bättre kunskap om postorderhandlarens inställning till postorder samt att finna attitydskillnader mellan olika kundsegment. LÄS MER