Sökning: "köpbeteende"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet köpbeteende.

 1. 1. Car distribution organization : strategic issues in four configurations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Parment; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; car industry; distribution; competition; brands; coordination; strategic issues; distribution chains; lean distribution; retail geography; market knowledge; bilmarknaden; distribution; personbilar; marknadsföring; köpbeteende; varumärke; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This study is concerned with car distribution organization, a context characterized by overcapacity, intense competition, and manufacturers heavily focusing on brands. In the study, different distribution solutions are investigated through applying a framework of four strategic issues. LÄS MER

 2. 2. Kundattityder till postorder

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jan Skaug; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomi; konsumentbeteende; köpbeteende; strategi; risk;

  Sammanfattning : Licavhandlingen fokuserar på postorderhandelns attityder till att köpa på postorder. Inriktningen är att få bättre kunskap om postorderhandlarens inställning till postorder samt att finna attitydskillnader mellan olika kundsegment. LÄS MER

 3. 3. Changing the servicescape The influence of music and self-disclosure on approach-avoidance behavior

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Pernille Andersson K; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Servicescape; Approach Avoidance; Affect; Consumer behavior; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and understand the effect of a servicescape’s ambient and social conditions on consumers’ Approach/Avoidance behavior in a retail context. More specifically, this thesis investigates the effect of music (ambient stimuli) and employees’ self-disclosure (social stimuli) on consumers’ Approach/Avoidance behavior in a retail store. LÄS MER