Sökning: "konsumentbeteende"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet konsumentbeteende.

 1. 1. If I can taste it, I want it... sensory marketing in grocery retail stores

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Johan Swahn; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. LÄS MER

 2. 2. Kundattityder till postorder

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jan Skaug; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomi; konsumentbeteende; köpbeteende; strategi; risk;

  Sammanfattning : Licavhandlingen fokuserar på postorderhandelns attityder till att köpa på postorder. Inriktningen är att få bättre kunskap om postorderhandlarens inställning till postorder samt att finna attitydskillnader mellan olika kundsegment. LÄS MER

 3. 3. Innovation, inflytande och information : en sociologisk undersökning av konsumentbeteende

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Bo Wärneryd; Stockholms universitet.; [1965]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Heart and Wallet Paradox of Collaborative Consumption

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hugo Guyader; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Collaborative consumption is a peer-to-peer (P2P) exchange of goods and services facilitated by online platforms. This phenomenon is driven by technologies that make it easier and cheaper to redistribute and share the use of existing but underutilized private resources. LÄS MER

 5. 5. Where to shop? understanding consumers' choices of grocery stores

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elin Nilsson; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consumer decision-making; store choice; situation-based choices; cognitive proximity; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : For the last couple of decades consumer decision-making has been of increasing interest for retail as well as for consumer behaviour research. Food shopping constitutes a unique type of shopping behaviour. LÄS MER