Sökning: "Förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet Förändringsarbete.

 1. 1. Logistiskt förändringsarbete : olika ansatser för operativ utveckling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jan Carlsson; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; logistik; forändring; operativ utveckling förändringsmodell; förändringsansats; förändringsprocess; förändringsarbete; lärande; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : During the last decade organizations have been under an increasing pressure to master change, where some key words are increased variability, competition, insecurity and complexity. The new competitive situation sets new and increasing demands on logistical development work and those who conduct it. LÄS MER

 2. 2. Socialt förändringsarbete : en fråga om att omförhandla mening

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS

  Författare :Siv Nyström; Bengt Börjesson; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : There is limited amount of knowledge about the effects of rehabilitation and treatment programmes for young offenders in the Swedish context. The aim of this dissertation is to contribute to the knowledge base of how social change is mediated by programmes of social rehabilitation. LÄS MER

 3. 3. Psykosocialt förändringsarbete

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Göran Sandell; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1985]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Forskarstött förändringsarbete i själva verket Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anette Karltun Erlandsson; Jörgen Eklund; Gunnela Westlander; Kristina Håkansson; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 5. 5. Förändringsarbete inom förvaltningen : en praxis-pedagogisk ansats

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Kjell Berg; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER