Sökning: "administration och ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 1564 avhandlingar innehållade orden administration och ekonomi.

 1. 1. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Johan Berlin; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Public administration; Offentlig förvaltning; Beställar utförarmodellen; beställarstyrning; marginalstyrning; kvasimarknad; styrning; förtroende; hälso- och sjukvård; new public management;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården har det länge varit svårt att styra verksamheten och dess resursförbrukning. När pengarna är slut i november kräver verksamheten mer resurser. För att enklare kunna styra och reglera sjukvårdens resursförbrukning införde flera av Sveriges landsting, under 1990-talet, beställarstyrning. LÄS MER

 2. 2. Management och motstånd Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomi

  Författare :Henrietta Huzell; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Management; resistance; restructuring; conflict; Public sector organisation; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This case study focuses on the intentions of public sector transformation. In particular, on a Swedish public authority, the National Rail Administration (NRA) this is studied and analysed. As in other parts of the Swedish public sector, the management of this authority is planning and executing ‘marketisation’ reforms. LÄS MER

 3. 3. Förförande idéer - kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Gudbjörg Erlingsdóttir, Department of Business Administration, Lund University, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden

  Författare :Gudbjörg Erlingsdottir; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational science; health care; Quality Assurance; institutionalism; institutionalisation; New Public Management; isomorphism; auditing; isopraxism; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många idéer cirkulerar kontinuerligt inom och mellan olika fält i samhället. En del av dessa idéer blir på modet och betraktas som legitima lösningar på olika slags problem. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsidén möter praktiken institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur

  Detta är en avhandling från Centrum för tjänsteforskning

  Författare :Per Skålén; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi; Institutional theory; organizational culture; sensemaking; institutionalization; quality development; health care; public sector.;

  Sammanfattning : The Idea of Quality Encounters an Organizational Practice Institutionalization, Sensemaking and Organizational CultureIn the new millennium the ideas of New Public Management (NPM) have become more and more popular within the public sector and its health care. NPM is a management philosophy that, among other things, aims at making public organizations more business like. LÄS MER

 5. 5. Välfärdsektorn, en arena för makt och motstånd Studier av sjukvård och hemtjänst

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Mona Andersson; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aktör; struktur; ekonomistyrning; förändring; beställar-utförarmodell; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Today there is a growing interest in research on concrete practice within organizations, which has implications for the understanding of how performance management works. New control ideals are often introduced in an organizational and socially embedded practice, where taken for granted assumptions about what is right and wrong or good and bad actions are already established. LÄS MER