Sökning: "administration och ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 1730 avhandlingar innehållade orden administration och ekonomi.

 1. 1. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Johan Berlin; Anders Söderholm; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Public administration; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Robotkirurgisk tjänsteproduktion - Distanserad närhet

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Kristian Wasén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Innovation and Intellectual Property: Strategic IP Management and Economics of Technology

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Marcus Holgersson; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; open innovation; innovation economics; research and development; Intellectual property right; technology management; licensing; value appropriation; strategy; theory of the firm; governance;

  Sammanfattning : Innovations and technological developments have been recognized for their central importance for economic success and growth at least since the 1930s. Intellectual property (IP) and intellectual property rights (IPRs), such as patents, trade secret rights, and copyrights, have during more recent decades caught increasing attention, and, mainly due to various developments at macro level, IP has become an important source of competitive advantage at micro level in many industries. LÄS MER

 4. 4. Förförande idéer - kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Gudbjörg Erlingsdóttir, Department of Business Administration, Lund University, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden

  Författare :Gudbjörg Erlingsdottir; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational science; health care; Quality Assurance; institutionalism; institutionalisation; New Public Management; isomorphism; auditing; isopraxism; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många idéer cirkulerar kontinuerligt inom och mellan olika fält i samhället. En del av dessa idéer blir på modet och betraktas som legitima lösningar på olika slags problem. LÄS MER

 5. 5. On Sustainability of Biomass for Energy and the Governance Thereof

  Detta är en avhandling från Gudbjörg Erlingsdóttir, Department of Business Administration, Lund University, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden

  Författare :Oskar Englund; [2016]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sustainability; land use; spatial modelling; biomass production; certification; environmental legislation; biomass resources; ecosystem services; Bioenergy; GIS; biodiversity; governance;

  Sammanfattning : Due to concerns about climate change, energy security, and resource scarcity, non- renewable resources are increasingly being displaced by biomass. As with most human activities, the production of biobased products can be associated with negative impacts. Primarily, this relates to the biomass supply systems, i.e. LÄS MER