Sökning: "Barbro Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Barbro Nilsson.

 1. 1. Förändringsdynamik : utveckling, lärande och drivkrafter för förändring

  Författare :Barbro Nilsson; Per-Erik Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Changes; development initiatives; conditions for learning at work; driving forces for change; Förändringsarbete; småföretag; Sverige; organisationsförändringar; lärande organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with change and development processes in small manufacturing firms. An important premise in this dissertation is that the workplace can be considered as a significant learning environment, and the issue to be focused here is the changes that occur within this learning enviromnent. LÄS MER

 2. 2. Old Russian derived nominals in -nie, -tie : a syntactical study

  Författare :Barbro Nilsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienten inom operationssjukvård : en fenomenografisk studie

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Lillemor Lindwall; Birgitta Bisholt; Jan Nilsson; Barbro Arvidsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva uppfattningar av operationssjuksköterskans vårdande inom operationssjukvård och perioperativ vårdMetod: En kvalitativ beskrivande design med en fenomenografisk metod valdes i båda studierna (I och II). I studie I samlades data in genom intervjuer med 16 strategiskt utvalda legitimerade sjuksköterskor och studenter i sista terminen av grundutbildningen till sjuksköterska. LÄS MER

 4. 4. Ur svenska hjärtans djup : Reproduktion av samtida monarki

  Författare :Mattias Frihammar; Barbro Blehr; Bo Nilsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Monarchy; royal; royalty; humor; cynical reason; event that present; ritual; secular ritual; modernity; Gemeinschaft; Gesellschaft; media event; nation; banal nationalism; nationalism; identity; Actor Network Theory; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to show how Swedish royalty is reproduced and gains its extraordinary status through interaction between people, institutions and artefacts in the beginning of the 21st century. The analysis is based on data collected between 2003 and 2009 in different contexts where royalty and the monarchy are brought to the fore. LÄS MER

 5. 5. Changing Identities : Language Variation on Czech Television

  Författare :Tora Hedin; Barbro Nilsson; Karel Šebesta; Karel Kučera; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Czech discourse analysis; Czech language; Czech linguistics; codification; television discourse; linguistic norm; linguistic variation; code-switching; post-Communist media; Slavic languages; Slaviska språk;

  Sammanfattning : This study examines different aspects of language variation in contemporary Czech television discourse. The modern Czech language is characterised by a specific linguistic situation in which speakers must choose between two varieties – Standard Czech (SC) and Common Czech (CC). LÄS MER