Sökning: "Gunilla Myreteg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gunilla Myreteg.

 1. 1. Förändringens vindar : En studie om aktörsgrupper och konsten att välja och införa ett affärssystem

  Författare :Gunilla Myreteg; Jan Lindvall; Lars Engwall; Inga-Lill Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Redovisning; Affärssystem; Förändringsprocesser; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Management accounting is performed with the support of enterprise resource planning (ERP) systems. Because of their integrated design and use of joint databases, such systems are often said to present companies with various opportunities for improving operations. LÄS MER

 2. 2. Strategisk utveckling och ekonomistyrning : Ett livscykelperspektiv

  Författare :Klas Sundberg; Amjad Hadjikhani; Gunilla Myreteg; Birger Rapp; Christian Berggren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management control; formal and informal control; strategy; strategic congruence; strategic development; life-cycle perspective; longitudinal case study; Atlas Copco; Business Studies; Företagsekonomi; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : This dissertation synthesizes previous research and develops a model for the study of strategic development, strategic congruence and management control. The model is used to analyze a longitudinal case study of the Swedish engineering company Atlas Copco. LÄS MER