Sökning: "Ekonomistyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade ordet Ekonomistyrning.

 1. 1. Ekonomistyrning och förbättringsarbete : En fallstudie om hur ekonomistyrning kan stödja respektive hindra förbättringsarbete

  Författare :Gun Abrahamsson; Sven Helin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Construction of the academic discipline ekonomistyrning

  Författare :Stig Sörling; KTH; []
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Mangement Accounting; Management Control; Social Construction; Institutional Theory; taken-for-granted images;

  Sammanfattning : The purpose of this text is to contribute to theunderstanding of a specific academic discipline (in Swedishcalled Ekonomistyrning). Another purpose is to contribute to arenewal of this field. Theoretical bases are theories from thesociological field like new institutional theory and theoriesof social constructions. The text consists of two parts. LÄS MER

 3. 3. Strategisk ekonomistyrning i tidningsföretag : aktionsforskning i ekonomisk ledningsinformation

  Författare :Jan Sigfridsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomistyrning-- Tidningsföretag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bilder av småföretagares ekonomistyrning

  Författare :Jörgen Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Utvecklingen av ekonomisk styrning och även den aktuella debatten inom området är till stora delar koncentrerad till stora företag. Under en seminarieserie om risker i samband med nyföretagande anordnad av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) aktualiserades frågan om ekonomisk styrning i små och nystartade företag. LÄS MER

 5. 5. Costs and Benefits of Delegation : Managerial Discretion as a Bridge between Strategic Management and Corporate Governance

  Författare :Yuliya Ponomareva; Sven-Olof Yrjö Collin; Ruth Aguilera; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Managerial discretion; board of directors; agency theory; delegation; control; transition economy; Sweden; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : This dissertation addresses the question of effective delegation, exploring it through the concept of managerial discretion (i.e., a latitude of managerial actions, which lie in the zone of shareholders’ acceptance). LÄS MER