Sökning: "Kabel-TV"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Kabel-TV.

 1. 1. The Triumph of Technology Over Politics? Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lena Ewertsson; Lars Ingelstam; Martin Kylhammar; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; Television broadcasting; cable television; satellite television; socio-technical systems; large technical systems; entrepreneurship; Industriförvaltnings AB Kinnevik; TV3; Sweden; Tvärvetenskap; Kabel-TV; Satellit-TV; Public service; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Based upon perspectives and concepts from social and historical research on technical systems, this dissertation describes and analyses events and processes relating to the dramatic change in television in Western Europe during the 1980s and early 1990s. In particular, it focuses on how Swedish television, conceived as a large socio-tecnical system, has shifted from a traditional 'public service' system to a more open and mixed system. LÄS MER

 2. 2. Coordinating the Internet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Lindeberg; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Bertil Thorngren; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internet; internet coordination; internet governance; coordination; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Många självklarheter i vårt digitala samhälle är beroende av Internet för att fungera. Allt från smarta dörrar för hemtjänster, till självscanningsapparaterna på ICA, till nyare bilar, moderna tillverkningsrobotar, telefoner och affärssystem. LÄS MER