Sökning: "the atomic bomb"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden the atomic bomb.

 1. 1. Morgondagens experter : Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Michael Godhe; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular science; science fiction; youth; tomorrow s expens; the idea of progress; the atomic bomb; the cold war; people s home; science fiction; ambivalence; Sweden; Populärvetenskap; science fiction; ungdomar; litteratur och teknik; teknikutveckling; framstegstanken; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study analyzes different views of science, technology and progress in popular science and science fiction published in Sweden during the 'long 1950s' (ca 1946-1964) and how they were related to youth. In the first part, popular technical periodicals are discussed - Teknikes Värld (Technical World) and Teknik för Alla (Technolvgy for Everyone). LÄS MER

 2. 2. Vi svenskar, vi människor och bomben En semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952-1959

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Görel Bergman-Claeson; Uppsala universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; atomic nuclear weapons; press debate; perspective; identification; pronouns; argumentation; discourse analysis; atomvapen; pressdebatt; perspektiv; identifikation; pronomen; argumentation; diskursanalys; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Factors modifying cellular response to ionizing radiation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Molecular Bioscience, The Winner-Gren Institute, Stockholm University

  Författare :Lei Cheng; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Radiation biology; DNA damage; gene expression; alpha particles; X-rays; mixed beams; gamma rays; hypothermia; dose rate.; molekylär biovetenskap; Molecular Bioscience;

  Sammanfattning : Many physical factors influence the biological effect of exposure to ionizing radiation, including radiation quality, dose rate and temperature. This thesis focuses on how these factors influence the outcome of exposure and the mechanisms behind the cellular response. LÄS MER

 4. 4. On ionising radiation and breast cancer risk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Författare :Anders Mattsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ionising radiation; breast cancer induction; cancer induction; risk models; risk modification; pooled analysis; mammmographic screening; gained lost years of life;

  Sammanfattning : Background. It is well known that exposure to ionising radiation increases the risk for breast cancer occurrence. LÄS MER