Sökning: "urban politics"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden urban politics.

 1. 1. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 2. 2. The void : Urban wasteland as political space

  Författare :CECILIA VON SCHÉELE; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban void; urban wasteland; urban planning; urban politics; space; rhythm; undecidable; montage; Derrida; Massey;

  Sammanfattning : The rugged field and group of trees between housing estates or next to the railroad tracks, the left-over space of deserted industrial areas, the vacant demolition site of a central city block – they could all be termed ‘urban voids’. However, they are often anything but voids, in a literal sense, as they are not empty, or deserted. LÄS MER

 3. 3. Politik och stadsbyggande : Modernismen och byggnadslagstiftningen

  Författare :Monica Andersson; Rune Premfors; Bo Bengtsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historical institutionalism; formative moment; path dependence; learning; bureaucratic power; professions; groupthink; empire-building; modernist urban planning; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, understand and explain the role of modernism in Swedish urban planning, and analyze if modernist urban planning ideas influenced building legislation in ways that can explain the structural changes of our cities during post-war period. Earlier epochs were characterized by intense construction of working-class housing in garden cities and large courtyard housing blocks with double-sided lighting in residences. LÄS MER

 4. 4. Juvelen i kronan : Socialdemokraterna och den allmänna pensionen

  Författare :Urban Lundberg; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Allmän pension; historia; Sverige; 1980-talet; 1990-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stadspolitik i Malmö : Politikens meningsskapande och materialitet

  Författare :Tove Dannestam; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local politics; city politics; entrepreneurial cities; local government; growth policies; Cultural Political Economy; urban regime theory; governance; urban politics; politics of scale; Sweden; Malmö;

  Sammanfattning : In international research there is a near consensus that the importance of cities is growing. As the policymakers of contemporary cities redirect their policy orientations away from the goal of redistribution towards achieving economic competitiveness, and as they introduce new structures of governance, they are becoming more and more committed to entrepreneurial city politics. LÄS MER