Sökning: "student-teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet student-teachers.

 1. 1. Webs of Musical Significance : A study of student-teachers' musical socialisation in Ireland and Sweden

  Detta är en avhandling från Dublin : Dublin City University/ St Patrick's College

  Författare :Maria Westvall; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; music education; musical socialisation; stores of experiences; student-teachers; social representations; web of significance; Ireland - Sweden; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Lena Margaretha Jönsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils; reflections; student teachers; teachers; visual semiotic; discussions; pictures; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling är att visa hur elever i sina bilder berättar om hur det är att vara elev i skolan idag, och att visa reflektioner och samtal som bilderna ger upphov till hos lärare och lärarstudenter. En utgångspunkt har varit att bilder bär på kunskap, mening och betydelse som inte alltid kommer fram i det talade och skrivna språket. LÄS MER

 3. 3. Learning to Teach and Teaching to Learn Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Lärarutbildning; Lärarstudent; Ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra till förståelsen av hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap (PCK) för att undervisa yngre elever i naturvetenskap. Avhandlingen belyser och diskuterar lärarutbildningens komplexitet samt olika aspekter av den resa lärarstudenten upplever under sin väg från lärarstudent till lärare. LÄS MER

 4. 4. Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Henrik Lindqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning; lärarstudenter; nyblivna lärare; känslomässigt påfrestande situationer; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar lärarstudenternas och nyblivna lärares erfarenheter av obehagliga situationer. Frågeställningar innefattar: Vilka situationer beskriver lärarstudenter och nyblivna lärare som emotionellt påfrestande? Hur hanterar lärarstudenter och nyblivna lärare emotionellt påfrestande situationer som beskrivs? Avhandlingen innefattar fyra artiklar som behandlar dessa frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Lärares formande av en yrkesidentitet relaterad till hållbar utveckling

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ingela Bursjöö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education for sustainable devlopment; science education; transformative learning; student teachers;

  Sammanfattning : Swedish schools are required to educate for sustainable development (ESD). The challenges for the teachers are demanding as the content is controversial and complex. This study focuses on exploring the different ways teachers and student teachers reflect upon their approach to ESD. LÄS MER