Sökning: "Johanna Österling Brunström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Österling Brunström.

  1. 1. Kropp, görande och varande i musik en fenomenologisk studie

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

    Författare :Johanna Österling Brunström; Örebro universitet.; [2015]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; body and music; phenomenology; aesthetics; emotional and existential experience; Musikvetenskap; Musicology;

    Sammanfattning : This thesis aims to explore bodily anchored dimensions of meaning in relation to four different musical contexts. How does the body take hold of the music? How does the music take hold of the body? These questions intersect each other through providing different entry points, which aims to illuminate this phenomenon from different perspectives. LÄS MER