Sökning: "Local and regional history"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade orden Local and regional history.

 1. 1. Kung Fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Torbjörn Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; class; football; gender; local patriotism; nationalism; hegemony; respectability and diligence skötsamhet ; hooliganism; rational amateurism; History; Humanities; Historia; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut fram till år 1950. Det är berättelsen om hur spelet gradvis etableras, överkommer en mängd inre och yttre problem och konflikter, för att träda in i sin guldålder under 1940-talet. LÄS MER

 2. 2. Tuberkulos en sjukdoms förekomst och dess orsaker : Sverige 1750-1980

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Britt-Inger Puranen; Umeå universitet.; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tuberculosis; mortality; causes of death; standard of living; immunological processes; virgin populations; microdemography; local studies;

  Sammanfattning : In this dissertation, the occurence of tuberculosis and it's causes are studied with special attention to developments in Sweden. The perspective is a comparative one. Secular trends as well as shortterm fluctuations are analysed. LÄS MER

 3. 3. Ontology as Conceptual Schema when Modelling Historical Maps for Database Storage

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Gustaf Svedjemo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; ontology; historical maps; database modelling; GIS; Geographical Information Systems; archaeology; history; ontologi; historiska kartor; databasmodellering; GIS; geografiska informationssystem; arkeologi; historia;

  Sammanfattning : Sweden has an enormous treasure in its vast number of large-scale historical maps from a period of 400 years made for different purposes, that we call map series. The maps are also very time and regional dependent with respect to their concepts. A large scanning project by Lantmäteriverket will make most of these maps available as raster images. LÄS MER

 4. 4. Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Bodil Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pestilential fevers; diagnosis; symptoms; pattern of distribution; demography; causes of death; burial records; epizootics; rats; rodents; lice; fleas; regional and local analysis; scurvy; epidemic typhus fever; measles; Plague; smallpox; plague vectors; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Public health; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vilka egenskaper var det som gjorde just pesten så fruktad av alla sjukdomar? Hur skiljde den sig från andra samtidigt grasserande farsoter? Hur spreds den? Och hur passade den in i dåtidens samhälle socialt och kulturellt? Det är några av de frågor som denna undersökning med fokus på Skåne 1710 - 1713 vill besvara. Mycket är fortfarande oklart om hur pesten uppträdde i Europa förr i tiden. LÄS MER

 5. 5. Trafikpolitik och regional omvandling Beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten 1940-1975

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Martin Eriksson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic history; Sweden; Norrland; ice-breaker policy; regional interest groups; institutional analysis; corporatism; concertation; policy networks; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to understand the decision-making processes concerning ice-breaking along the coast of Norrland, with the specific aim to analyse the activities of regional interest groups in the Norrland region and government agents at different administrative levels at the key stages of the decision-making processes: initiation, drafting and decision-making. The thesis also explores how institutional factors at different administrative levels affected the agents that were involved at those stages of the decision-making processes. LÄS MER