Läsutveckling i ett helhetsperspektiv : Fjorton barns läsutveckling under första och andra skolåret

Detta är en avhandling från Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen

Författare: Margareta Sandström Kjellin; Mälardalens Högskola.; [2002]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.