Sökning: "illegitimacy"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet illegitimacy.

 1. 1. "-då skall han taga henne till äkta-" : oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stads- och kommunhistoriska institutet

  Författare :Sigrid Håkanson; Hans Nilsson; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; illegitimacy; illegitimacy ratio; marriage market; matrimonial system; economic and social change.; historia; History;

  Sammanfattning : Already around 1750 the illegitimacy ratio was slightly higher in the countryside of Eastern Sweden than that of Western Sweden. The differences between the two regions started to grow around the turn of the century (1800). LÄS MER

 2. 2. Synderskan och lagen: Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Gun-Britt Johansson; Lars Dahlgren; Mats Johansson; Roger Qvarsell; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Infanticide; child homicide; illegitimacy; social bonds; shame; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology Sociology of Law; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi Rättssociologi;

  Sammanfattning : ABSTRACTMany studies have been conducted on infanticide and child homicide. Researchers have approached the subject with different theoretical frameworks and explored it from different dimensions, geographical areas, and time periods. As much as the questions have varied so have the answers. LÄS MER

 3. 3. Gendered routes and courses The socio-spatial mobility of migrants in nineteenth-century Sundsvall, Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Lotta Vikström; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emancipation; gender; geographical mobility; illegitimacy; industrialization; life-course; migration; nineteenth century; social mobility; women; Sundsvall; Sweden; urbanization;

  Sammanfattning : This dissertation examines migrants during a time of large-scale socio-economic transformations. These changes were particularly evident in the nineteenth-century town of Sundsvall, Sweden, to which thousands of men and women moved. LÄS MER

 4. 4. Ceremoniernas makt : Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Malin Grundberg; Olle Ferm; Svante Norrhem; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern history; the Vasa period; royal ceremonies; coronations; royal funerals; ritual; rites of passage; ritual interaction; gender; masculinity; femininity; unmanliness; state formation; power legitimation; invented tradition; Gustav Vasa; Erik XIV; Johan III; Gustav II Adolf; Queen Kristina; Karl X Gustav; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation studies the royal ceremonies of the Vasa era in Sweden. The ceremonies connected with two Swedish monarchs – Erik XIV and Queen Kristina – is examined. From the sixteenth century I study Gustav Vasa’s funeral 1560, Erik XIV’s coronation 1561, Erik’s deposition 1568/69 and his brother Johan’s coronation 1569. LÄS MER