Quantitative Sensory Testing, Obstructive Sleep Apnea and Peripheral Nervous Lesions

Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska University Press

Författare: Louise Hagander; Linköping.; Linköping.; [2006]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.