Sökning: "EG-rätt"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet EG-rätt.

 1. 1. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Annika Berg; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; EG-rätt; flexibilisering av arbetslivet; kvalitativ flexibilitet; perifer arbetskraft; bemanningsarbete; likabehandling; arbets- och anställningsvillkor; extern arbetskraft; icke-diskriminering; deltidsarbete; fördelning av ekonomisk risk; visstidsarbete; svensk rätt; arbetsrätt; tysk rätt; löneflexibilitet; engelsk rätt; kvantitativ flexibilitet; ILO-konventioner; kollektivavtal;

  Sammanfattning : Temporary agency work has come to the fore during recent years as the phenomenon in itself has become more frequent on many national labour markets. This thesis examines how, by means of labour law and collective bargaining, the balance between, on the one hand, the employers’ need for flexibility, and on the other hand, the work-force’s need for stability and continuity in the form of income and employment protection, has been struck. LÄS MER

 2. 2. Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga regleringar

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Eva Edwardsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European law; Europarätt; konkurrensrätt; konkurrenslagen; konkurrensbegränsande; regleringar; EG-rätt; EU-rätt; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt; europarätt; europarätt;

  Sammanfattning : The dissertation addresses the problem of how conflicts between the Swedish Competition Act (SFS 1993:20) and anti-competitive state regulations are to be solved. The study focuses on the legal situation in Sweden after 1993, when a new competition law was enacted and after the Swedish Membership of the European Union 1995. LÄS MER

 3. 3. Fri rörlighet för tjänster : tolkning av artikel 49 EGF

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Susanne S:t Clair Renard; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European law; Europarätt; EG rätt; tjänster; artikel 49;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the free movement of services and the interpretation of article 49. The application of article 49 foremost includes all activities within the EC law concept of services, which is to be understood as cross-border economic activities for which the regulations of the other freedoms cannot be applied. LÄS MER