Sökning: "kollektivavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet kollektivavtal.

 1. 1. Lokala kollektivavtal : om lokala parters rättsliga ställning inom fackliga organisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : LiberFörlag

  Författare :Kent Källström; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbete; Arbetsmarknad; Sverige; Lagstiftning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lönenormering genom kollektivavtal

  Detta är en avhandling från Stockholm : Allmänna förlaget

  Författare :Anders Victorin; [1973]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män : En rättssociologisk studie av regler i lag och avtal om lika lön

  Detta är en avhandling från Stockholm : Allmänna förlaget

  Författare :Lena Svenaeus; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättssociologi; Kollektivavtal; Löneskillnader mellan kvinnor och män; Lika lön för likvärdigt arbete; Intervenerande normer; Arbetsmarknadens parters värderingar; Marknadskrafter; Collective agreements; Equal pay for work of equal value; Gender pay gap; Intervening norms; Market forces; Social partners;

  Sammanfattning : Avhandlingen har titeln ”Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män” och är en rättssociologisk studie av vad som stått i vägen för likalöneprincipen, när internationella konventioner och EU-rätten medfört krav på förändringar av kollektivavtal och lagstiftning. Avhandlingens syfte har varit att undersöka och förstå hur löneskillnader mellan kvinnor och män skapas och återskapas på ett ideologiskt plan. LÄS MER

 4. 4. Kampen mot § 23 Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Berit Bengtsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; union power; industrial democracy; employers´organizations; article 23; collective agreements; rules of priority; organization clauses; labour exchanges; job control; collective individual action; unemployment funds; travel assistance; business cycles; Ekonomisk historia; Facklig makt; industriell demokrati; arbetsgivarorganisationer; § 23; kollektivavtal; turordningsregler; organisationsklausuler; arbetsförmedling; platskontroll; kollektiva individuella aktioner; arbetslöshetskassor; reshjälp; konjunkturer; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to use a power perspective to describe the workers’ struggle for co-determination in the Swedish labour market during the period 1890–1939. The study explores how trade unions in general attempted to limit article 23, which asserted employers’ control over hiring and dismissal. LÄS MER

 5. 5. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Annika Berg; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; EG-rätt; flexibilisering av arbetslivet; kvalitativ flexibilitet; perifer arbetskraft; bemanningsarbete; likabehandling; arbets- och anställningsvillkor; extern arbetskraft; icke-diskriminering; deltidsarbete; fördelning av ekonomisk risk; visstidsarbete; svensk rätt; arbetsrätt; tysk rätt; löneflexibilitet; engelsk rätt; kvantitativ flexibilitet; ILO-konventioner; kollektivavtal;

  Sammanfattning : Temporary agency work has come to the fore during recent years as the phenomenon in itself has become more frequent on many national labour markets. This thesis examines how, by means of labour law and collective bargaining, the balance between, on the one hand, the employers’ need for flexibility, and on the other hand, the work-force’s need for stability and continuity in the form of income and employment protection, has been struck. LÄS MER