De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie

Detta är en avhandling från Stockholm : Jure förlag AB

Sammanfattning: This doctoral dissertation analyses the constitutional limitations on application of supranational law (in particular EU- and EEA-law) in German, Swedish, Danish and Norwegian law. The analysis focuses on how constitutional limitations in national law concerning application of supranational law are relevant regarding the allocation of powers between national and supranational authorities, separation/division of powers within national law, protection of fundamental rights and requirements of legality in national constitutional law. While there are examples of refusals by national courts to apply supranational law on the basis of national constitutional law such refusals are uncommon. The conclusion in this thesis is that constitutional limitations on application of supranational law differ between different fields of law, and that limitations which are limited, temporary and procedural are more common than limitations which are extensive, permanent and substantive in their effects on application of supranational law. There is also a strong functional dependency between national legal orders and supranational law which limit the scope of national constitutional constraints on the application of supranational norms. That means that supranational law in certain respects undermines the effectiveness of national constitutional law and hence contributes to a kind of “constitutional deficit” in national law.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.