Sökning: "informationssökning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet informationssökning.

 1. 1. Kapital och karriär

  Detta är en avhandling från Valfrid

  Författare :Lars Seldén; Högskolan i Borås.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informationssökning; forskare;

  Sammanfattning : As a doctoral dissertation in Library and Information Studies at GöteborgUniversity in Sweden, this book has been published with the purpose ofbeing defended at a public event. It deals with information seeking in theeveryday life of research. Such an area of inquiry within Library andInformation Studies is known as user studies. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning - med hjälp av digitala verktyg

  Detta är en avhandling från Malmö Studies in Educational Sciences

  Författare :Katarina Schenker; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; högre utbildning; tillgänglighet; digitala verktyg; informationssökning;

  Sammanfattning : Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning är en licentiatavhandling där utgångspunkten är det nationella uppdraget att bredda rekryteringen av studenter till högskolor och universitet i Sverige. Det övergripande syftet har varit att på olika sätt studera hur studenter med någon form av funktionshinder upplever tillgängligheten till studierna då digitala verktyg används. LÄS MER

 3. 3. The information seeking behaviour of distance students : a study of twenty Swedish library and information science students

  Detta är en avhandling från Borås : Valfrid

  Författare :Gudrún Thórsteinsdóttir; Gudrun Thorsteinsdottir; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informationssökning; distance education; information science; användarundersökningar; sverige; distansundervisning; högskola;

  Sammanfattning : Abstract Information seeking is an object of learning and therefore an essential part of the educational content, rather than simply a means to an end. The objective of the thesis is to gain a thorough understanding of the information seeking behaviour of distance learners in library and information science. LÄS MER

 4. 4. Verktyg för lärande Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

  Författare :Cecilia Gärdén; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information seeking; information use; information literacy; students; school libraries; user study; socio-cultural perspective; sweden; municipal adult education; school library; Sweden;

  Sammanfattning : In education today, self-directed learning is promoted as an ideal as opposed to teacher-led instruction. This approach is reflected in public inquiries, proposals, syllabi and grading criteria, as we... LÄS MER

 5. 5. Kapital och karriär. Informationssökning i forskningens vardagspraktik

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lars Seldén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information seeking; Information seeking carreer; Information seeking in context; Symbolic capital of an information seeking kind; Social capital of an information seeking kind; Academic capital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER