Sökning: "digitala verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden digitala verktyg.

 1. 1. Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning - med hjälp av digitala verktyg

  Detta är en avhandling från Malmö Studies in Educational Sciences

  Författare :Katarina Schenker; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; högre utbildning; tillgänglighet; digitala verktyg; informationssökning;

  Sammanfattning : Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning är en licentiatavhandling där utgångspunkten är det nationella uppdraget att bredda rekryteringen av studenter till högskolor och universitet i Sverige. Det övergripande syftet har varit att på olika sätt studera hur studenter med någon form av funktionshinder upplever tillgängligheten till studierna då digitala verktyg används. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan göra hundra låtar”. Barns musikskapande med digitala verktyg

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Bo Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Barn och musik; Komposition musik ; digitala tekniker; Musikundervisning; Datormusik; Pedagogy and didactics; Musikvetenskap; Musicology; technology; play; orality; children; creativity; musical thinking; Music education; composition; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Denna studie är en undersökning av barns musikskapande med synthesizer och dator. I studien deltog nio barn i åttaårsåldern. Musik utgör en viktig del i barns och ungdomars vardag och den stora exponering för musik som sker i vårt samhälle innebär att ingen är någon musikalisk nybörjare. LÄS MER

 3. 3. Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Malin Nilsen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; datorplattor; surfplattor; pekplattor; tablet; ipad; appar; digitala redskap; digitala verktyg; scaffolding; mediering;

  Sammanfattning : This thesis contributes, on the basis of original empirical research, to an on going discussion about the use of tablet computers in Swedish preschools. The aim of the study is to examine what kind of activities evolve, how the children and teachers participate in these activities, and what kind of learning is made possible with the use of tablet computers. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet: tillgång och användning Digitalization of upper secondary school: access and use

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Therése Haglind; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER

 5. 5. Jag vågar visa att jag kan om meningsskapande med digitala portföljer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Hurtig; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att beskriva och analysera elevers meningsskapande i arbete med digitala portföljer. Fokus är på elevers meningsskapande i en institutionell praktik, närmare bestämt i grundskolans årskurser två till sex. LÄS MER