Sökning: "professional ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 111 avhandlingar innehållade orden professional ethics.

 1. 1. Den moraliska journalisten En analys av yrkesetik, ideal och dygder

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Susanne Wigorts Yngvesson; Uppsala universitet.; Teologiska högskolan Stockholm.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethics; social responsibility; consequential neutrality; professional profiles; code of professional ethics; system of self-regulation; empirical views; moral value; hermeneutic realism; virtues; responsibility; vocation; holism; Alasdair MacIntyre; Martha Nussbaum; Zygmunt Bauman; Emmanuel Levinas; Martin Luther; Ludvig Jönsson; James M Childs; Etik; Systematisk teologi; Systematic Theology; Mänskliga rättigheter; Human Rights; medieetik; dygder; ideal; rättvisa; objektivitet; ansvar; Levinas; Nussbaum; Luther;

  Sammanfattning : The journalistic practice is permeated by ethical issues. Central concerns in this dissertation are to question the validity of different forms of professional ethics, and to discuss how to deal with moral issues internal to journalism, such as how to understand truth, consideration or justice. LÄS MER

 2. 2. Transforming the Doping Culture Whose responsibility, what responsibility?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ashkan Atry; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Doping; responsibility; prospective responsibilities; cheating; good will; interpersonal relations; sports; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : The doping culture represents an issue for sport and for society. Normative debates on doping have been mainly concerned with questions of the justifiability of doping. The practice of assigning responsibility for doping behaviour has chiefly been individual-based, focusing mainly on the individual athlete’s doping behaviour. LÄS MER

 3. 3. ETHICS AND PUBLIC HEALTH INTERVENTIONS

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Ingela Krantz; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Herpes virus type 2; prostate cancer; measles; evidence-based medicine; casuistry; virtues; principlism; values; ethics; vaccination; Public health; screening; postpartum depression.;

  Sammanfattning : Programmatic vaccination and screening are the reasons for this thesis. The practice of public health incorporating medicine’s cognitive contents along with contributions from other fields of human activities is basically a moral enterprise. LÄS MER

 4. 4. Varför etiska kommittéer?

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :David Hoff; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; professional ethics; reducing complexity; normative expectations; norms; legitimacy; morals; ethics; ethical steerage; social steerage; ethics committees; social control unit; civic morals; Stjernquist; Luhmann; Durkheim;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Från 1980-talet har etiken diskuterats flitigt i samhället. Det har i samband med detta utvecklats etiska kommittéer. Etiska kommittéer är en typ av organ inom företag, branscher, professioner och andra organisationer som handhar etiska frågor och problem. LÄS MER

 5. 5. COMPETENCE AND COMMUNICATION Do Not Resuscitate Decisions in Cancer Care

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mona Pettersson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DNR decisions; do not resuscitate; end-of-life; hematology; oncology; cancer care; medical ethics; nursing ethics; ethical conflicts of interest; communicative ethics; ethical values; ethical competence; palliative care; nurses; physicians; moral distress.; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Within cancer care, do not resuscitate (DNR) decisions are frequently made. DNR decisions can be ethically difficult and lead to conflicts of interest and disagreements within the medical team. LÄS MER