Sökning: "SOFIE"

Visar resultat 1 - 5 av 182 avhandlingar innehållade ordet SOFIE.

 1. 1. Tillsammans men var för sig : Om särboenderelationer mellan äldre kvinnor och män i Sverige

  Författare :Sofie Ghazanfareeon Karlsson; Stina Johansson; Klas Borell; Eva Jeppsson-Grassman; Sofie Karlsson-G; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; LAT-relations; aging; home; women; intimacy; autonomi; care; gender issues; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete; särboenderelationer; åldrande; hem; kvinnor; intimitet; omsorg; könsfrågor;

  Sammanfattning : Contemporary family life and intimate relationships today are characterised by increasing heterogeneity. In the growing body of research on this differentiation, the role of the elderly people has largely been ignored. LÄS MER

 2. 2. Das perfektische Präteritum im Deutschen

  Författare :SOFIE NILSSON; Tyska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Präteritum; Perfekt; perfektische Bedeutung; temporale Interpretation; Aktionsart; statisch; dynamisch;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medborgarskapande på olika villkor : Självbilder, skolkoder och syn på kunskap i den svenska gymnasieskolan

  Författare :SOFIE GUSTAFSSON; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Citizenship; upper secondary schools; power; field work; school code; self-image; learning;

  Sammanfattning : Citizens are not born, they are made. Based on fieldwork in two upper-secondary school classes in Sweden – an Introductory Programme class and a Social Science Programme class – this dissertation focuses on how pupils form their identities as citizens in a democratic society. LÄS MER

 4. 4. Evaluating for a transition - Advancing evaluation of research and policy for a more sustainable energy system and society

  Författare :Sofie Sandin; Internationella miljöinstitutet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; research evaluation; policy evaluation; transition; energy efficiency; buildings;

  Sammanfattning : In response to global sustainability challenges, there are multiple public research andpolicy incentives being implemented to support a more sustainable energy system. These are aimed at advancing technology and innovation as well as guiding citizens tochange behaviour. LÄS MER

 5. 5. Cell cycle regulatory proteins and miRNAs in premalignant lesions and breast cancer

  Författare :Sofie Björner; Malmö Patologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Early diagnosis and reliable prognosis and treatment prediction of breast cancer will ultimately lead to a decreased mortality rate. This can be achieved by identification of prognostic and treatment predictive biomarkers, and by understanding the mechanisms behind early changes in the breast. LÄS MER