Sökning: "idrottsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade ordet idrottsvetenskap.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Malmö : Holmbergs förlag

  Författare :Katarina Schenker; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I skuggan av NHL en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Detta är en avhandling från Malmö : Holmbergs förlag

  Författare :Jyri Backman; Bo Carlsson; Torbjörn Andersson; Josef Fahlén; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elitserien; SM-liiga; amerikanska respektive europeiska sportmodellen; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. LÄS MER

 3. 3. The physiological impact of soccer on elite female players and the effects of active recovery training

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Helena M. Andersson; Fawzi Kadi; Carl Johan Sundberg; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Football; Training; Recovery; Intermittent exercise; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Fysiologi; Physiology; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Female soccer is becoming more popular and professional in the world. There are, however, limited scientific data available on how elite female players respond to physical stress during soccer games. An effective recovery strategy following a game is important, because there are few recovery days between the games in international tournaments. LÄS MER

 4. 4. Ishockeyns amerikanisering En studie av svensk och finsk elitishockey

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University

  Författare :Jyri Backman; Torbjörn Andersson; Bo Carlsson; Leif Yttergren; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ishockey; amerikanisering; Sverige; Finland; NHL; KHL; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Idrott som medel – inte som mål Förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrotten

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö universitet

  Författare :Daniel Bjärsholm; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Development through sport; Network theory; Research ethics; Social innovation in sport; Sport and social responsibility; Sport for development; Swedish sport policy; Welfare triangle; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : In sport management research, little attention has been paid to the relatively new concept of social entrepreneurship. In short, the concept refers to innovative methods of creating and satisfying social values through sport. LÄS MER