Sökning: "inequality"

Visar resultat 1 - 5 av 390 avhandlingar innehållade ordet inequality.

 1. 1. Inequality, Globalization and Health

  Författare :Therese Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Liberalization; Height-for-age; Life expectancy; Inequality measurement; Multidimensionality; Globalization; Inequality; Health; Household data; Panel data; Zambia;

  Sammanfattning : This thesis contains four independent studies that analyze various aspects of the nexus of inequality, globalization, and health with the aim to build our knowledge so some of the empirical relationships connecting these three concepts. Using data on four welfare attributes in Zambian households, Chapter 2 explores three approaches to evaluate multidimensional inequality. LÄS MER

 2. 2. Inequality and Macroeconomic Policy Essays on Climate, Immigration and Fiscal Intervention

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Laurence Malafry; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Macroeconomics; inequality; climate change; carbon taxation; immigration; labour market; fiscal multipliers; austerity; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays in economics.Optimal Climate Policy with Household Wealth Inequality. Policy makers concerned with setting optimal carbon taxes to address climate change externalities often employ integrated assessment models (IAMs). LÄS MER

 3. 3. Inequality, Health, and Smoking

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Gustav Kjellsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health Inequality; Inequality measurement; Smoking; Survey Methods; Health survey; Hospitalization; Recall error; Recall periods; Concentration index; bounded variables;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av fem fristående uppsatser som alla bidrar till den hälsoekonomiska litteraturen om socioekonomiska skillnader i hälsa och hälsorelaterat beteende. De två första uppsatserna, tillsammans med det tillhörande avsnittet i introduktionen, utgör en kompass för ojämlikhetsanalytiker i den snåriga diskussionen om hur vi bör mäta ojämlikhet i hälsa. LÄS MER

 4. 4. Fairness, Reciprocity and Inequality: Experimental evidence from South Africa

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Martine Visser; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inequality; cooperation; punishment; public goods; experimental economics; social norms; inequality aversion; altruism; reciprocity; stake size; social capital; South Africa;

  Sammanfattning : This thesis consists of six papers, related to artifactual field experiments, conducted in South Africa. The main focus of the thesis is the effect of different forms of heterogeneity on cooperation and punishment within groups. LÄS MER

 5. 5. Att utmana förändringens gränser En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel

  Detta är en avhandling från Lund : Sociologiska institutionen Lunds universitet

  Författare :Anna Isaksson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Transformative work; Change; Partnership; Equal Programme; Doing gender; Leadership; Growth; Discrimination; Institutional ethnography; Social relations; Ruling relations; Governance; Inequality; Equality; Diversity; Förändringsarbete; Förändring; Partnerskap; Equal-programmet; Att göra kön; Ledarskap; Tillväxt; Diskriminering; Institutionell etnografi; Sociala relationer; Styrningsrelationer; Governance; Ojämlikhet; Jämställdhet; Mångfald; inequality; governance; transformative work; partnership; doing gender; leadership; growth; discrimination; institutional ethnography; ruling relations; social relations; equality; diversity; working life.;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är det övergripande syftet att analysera föreställningar om förändring med utgångspunkt i texter som tagits fram inom ramen för tre utvecklingspartnerskap som finansierades av den Europeiska socialfondens Equal-program 2001-2007. Utvecklingspartnerskapen, som bestod av flera samverkansparter från privat och offentlig sektor, syftade till att utveckla nya metoder och idéer för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet i arbetslivet. LÄS MER