Sökning: "Astrid Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Astrid Lindgren.

 1. 1. Fria flickor före Pippi Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis – Astrid Lindgrens föregångare

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Eva Wahlström; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; karin michaëlis; bachtin; history of swedish children s literature; books about girls; girls books; children s literature between the world wars; astrid lindgren; pippi långstrump; ester blenda nordström; Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Ester Blenda Nordström; Karin Michaëlis; Bachtin; History of Swedish children s literature; Children s literature between the world wars; Books about girls; Girls books;

  Sammanfattning : The dissertation takes as a point of departure that 1945 is usually mentioned as a start for a new type of Swedish children’s literature. In the majority of handbooks in and reviews of the history of Swedish children’s literature this is repeated as a fact. LÄS MER

 2. 2. Kod kulturowy a przekład Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sylvia A. Liseling Nilsson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; translation; cultural studies; cross-cultural transfer; folklore; cultural; verbal and visual code; children’s books; Astrid Lindgren; illustrations; diminutives; intertextuality; verba dicendi; exoticization; folkloricization; polonization; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : The dissertation examines how the Swedish cultural code, contained in books by Astrid Lindgren, was transferred into the Polish linguistic and cultural domain. The research reveals how the Polish cultural filter affected the image of Swedish reality in the translations. LÄS MER

 3. 3. Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Förlag AB

  Författare :Martin Hellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Children s literature; consumption; package; carnival; Zygmunt Bauman; Mikhail Bakhtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; konsumtion; förpackningar; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Tove Jansson; Maurice Sendak; Hergé; Andy Warhol; Roald Dahl; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Barnlitteratur; förpackning; karneval; Michail Bachtin;

  Sammanfattning : Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. LÄS MER

 4. 4. Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska barn- och ungdomsböcker

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Förlag AB

  Författare :Helene Ehriander; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; litteraturteori; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; barnlitteratur; Kai Söderhjelm; historiska romaner; Astrid Lindgren; ideologi; humanism; fred; starka flickor; General and comparative literature; literary theory; literature criticism; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Kai Söderhjelm (b. 1918 in Helsinki, d. 1996 in Gothenburg) belonged to a Finland-Swedish cultural family, and was for many years an important and valuable figure in the intellectual life of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta Produktion

  Författare :Anders Johansson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; form; material; estetisk erfarenhet; sanning; virtualitet; Sju tre; Pippi Långstrump; Theodor W Adorno; Gilles Deleuze; Jorge Luis Borges; Vilhelm Ekelund; Lars Norén; Astrid Lindgren; Bruce Springsteen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER