Sökning: "Astrid Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Astrid Lindgren.

 1. 1. Kod kulturowy a przekład Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sylvia A. Liseling Nilsson; Ewa Teodorowicz-Hellman; Per-Arne Bodin; Grażyna Barbara Szewczyk; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; translation; cultural studies; cross-cultural transfer; folklore; cultural; verbal and visual code; children’s books; Astrid Lindgren; illustrations; diminutives; intertextuality; verba dicendi; exoticization; folkloricization; polonization; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : The dissertation examines how the Swedish cultural code, contained in books by Astrid Lindgren, was transferred into the Polish linguistic and cultural domain. The research reveals how the Polish cultural filter affected the image of Swedish reality in the translations. LÄS MER

 2. 2. Labour mobility and plant performance The influence of proximity, relatedness and agglomeration 

  Detta är en avhandling från Umeå : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Rikard Eriksson; Urban Lindgren; Gunnar Malmberg; Andrés Rodríguez-Pose; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agglomeration economies; labour mobility; plant performance; geographical proximity; related variety; clusters; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to shed new light on the theorizations discussing the economic benefits of geographical clustering in a space economy increasingly characterized by globalization processes. This is made possible through the employment of a plant-perspective and a focus on how the relative fixity and mobility of labour influence plant performance throughout the entire Swedish economy. LÄS MER

 3. 3. Relatedness put in place on the effects of proximity on firm performance

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lisa Östbring; Urban Lindgren; Rikard Eriksson; Thomas Brenner; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive proximity; labor mobility; knowledge; plant performance; relatedness; proximity dimensions; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis contributes to recent theorizations in economic geography on the effects of proximity on firm competitiveness. One of the great challenge in the contemporary economy is for firms to remain competitive. Their innovative ability is highly dependent on the knowledge they possess and their ability to acquire new knowledge. LÄS MER

 4. 4. Fria flickor före Pippi Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis – Astrid Lindgrens föregångare

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Eva Wahlström; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; karin michaëlis; bachtin; history of swedish children s literature; books about girls; girls books; children s literature between the world wars; astrid lindgren; pippi långstrump; ester blenda nordström; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation takes as a point of departure that 1945 is usually mentioned as a start for a new type of Swedish children’s literature. In the majority of handbooks in and reviews of the history of Swedish children’s literature this is repeated as a fact. LÄS MER

 5. 5. Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Martin Hellström; Bengt Erik Eriksson; Boel Westin; Maria Nikolajeva; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Children s literature; consumption; package; carnival; Zygmunt Bauman; Mikhail Bakhtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; konsumtion; förpackningar; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Tove Jansson; Maurice Sendak; Hergé; Andy Warhol; Roald Dahl; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. LÄS MER