Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta Produktion

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.