Sökning: "Vilhelm Ekelund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Vilhelm Ekelund.

 1. 1. Dagbok och diktverk : en studie i Vilhelm Ekelunds Nordiskt och klassiskt

  Författare :Sven Lindqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ekelund; Vilhelm; 1880-1949. Nordiskt och klassiskt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Grekiska termer hos Vilhelm Ekelund

  Författare :Nils Gösta Valdén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Författare :Per Erik Ljung; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 4. 4. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat : studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Författare :Lennart Leopold; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Journalism; literary criticism; literary field 1880–1911; avantgarde; early Swedish working-class movement; anti-semitism; The Strindberg Feud; Pierre Bourdieu; Anna Branting; FredrikBöök; Vilhelm Ekelund; Ola Hansson; Verner von Heidenstam; Oscar Levertin; K. G. Ossian-Nilsson; August Strindberg; Carl David af Wirsén; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Bengt Lidforss (1868–1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement. He became one of its foremost publicists. LÄS MER

 5. 5. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Författare :Lennart Leopold; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Carl David af Wirsén; August Strindberg; K. G. Ossian-Nilsson; Oscar Levertin; Verner von Heidenstam; Ola Hansson; Vilhelm Ekelund; Fredrik Böök; Anna Branting; Pierre Bourdieu; The Strindberg Feud; anti-semitism; early Swedish working-class movement; literary field 1880-1911; avantgarde; literary criticism; Journalism; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Bengt Lidforss (1868-1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement. He became one of its foremost publicists. LÄS MER