Sökning: "Vilhelm Ekelund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Vilhelm Ekelund.

 1. 1. Dagbok och diktverk : en studie i Vilhelm Ekelunds Nordiskt och klassiskt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bonnier

  Författare :Sven Lindqvist; Stockholms universitet.; [1966]
  Nyckelord :Ekelund; Vilhelm; 1880-1949. Nordiskt och klassiskt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Grekiska termer hos Vilhelm Ekelund

  Detta är en avhandling från Lund : Gleerup

  Författare :Nils Gösta Valdén; Stockholms universitet.; [1961]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Detta är en avhandling från Liber

  Författare :Per Erik Ljung; Lunds universitet.; Lund University.; [1980]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

  Författare :Lennart Leopold; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Journalism; literary criticism; literary field 1880–1911; avantgarde; early Swedish working-class movement; anti-semitism; The Strindberg Feud; Pierre Bourdieu; Anna Branting; FredrikBöök; Vilhelm Ekelund; Ola Hansson; Verner von Heidenstam; Oscar Levertin; K. G. Ossian-Nilsson; August Strindberg; Carl David af Wirsén; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Bengt Lidforss (1868–1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement. He became one of its foremost publicists. LÄS MER

 5. 5. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Lennart Leopold; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Carl David af Wirsén; August Strindberg; K. G. Ossian-Nilsson; Oscar Levertin; Verner von Heidenstam; Ola Hansson; Vilhelm Ekelund; Fredrik Böök; Anna Branting; Pierre Bourdieu; The Strindberg Feud; anti-semitism; early Swedish working-class movement; literary field 1880-1911; avantgarde; literary criticism; Journalism; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning Bengt Lidforss (1868–1913) växte upp i ett konservativt professorshem i Lund. Han var mycket intelligent, och till att börja med var han också en lika skötsam som framgångsrik student. Han tog en omfattande och mycket uppmärksammad filosofie kandidatexamen redan vid 19 års ålder. LÄS MER