Sökning: "Göteborgs universitet Litteraturvetenskapliga institutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden Göteborgs universitet Litteraturvetenskapliga institutionen.

 1. 1. Att rannsaka en barndom. Harry Martinssons "Nässlorna blomma": Tillkomst och tematik

  Författare :Bengt E. Anderson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "... i kärleken blott hjelte ..." Den romantiska versberättelsen i Sverige 1820-1850

  Författare :Ingrid Elam; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om konsten att konstruera en kvinna. Retoriska strategier i 1800-talets rådgivare och i Marie Sophie Schwartz' romaner

  Författare :Gunlög Kolbe; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Friheten meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap

  Författare :Lotta Lotass; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det förlorade paradiset. En studie i Göran Tunströms Sunneromaner

  Författare :Skans Kersti Nilsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Göran Tunström; Comparative Literature; Phenomenology; Micro- macrocosmos; Bible; Typology; Poetics; Aesthetics; Narratology; Ethics;

  Sammanfattning : The writings of Göran Tunström (1937 – 2000) are closely linked with his birthplace, Sunne in Värmland. His four ’Sunne Novels’, De heliga geograferna (1973; ’The Holy Geographers’), Guddöttrarna (1976; ’The Goddaughters’), Juloratoriet (1983; The Christmas Oratorio, 1995) and Tjuven (1986; ’The Thief’) form the subject of this thesis. LÄS MER