Sökning: "Anita Andersson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Anita Andersson.

 1. 1. Analytical and pharmacokinetic aspects of the antineoplastic drug cisplatin and its monohydrated complex

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anita Andersson; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Estetik på klinik : Den estetiska kirurgins legitimerande retorik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson bokförlag

  Författare :Anita Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; esthetic surgery; body modification; cultural legitimacy; rhetoric; media representations; social values; Estetisk kirurgi; kroppsmodifiering; kulturell legitimitet; mediala representationer; sociala värden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how esthetic surgery as a phenomenon and as a pursuit has been constructed to attain cultural legitimacy, that is, how esthetic surgery has been presented, advocated, and shaped so as to make it seem a possible, reasonable, acceptable, and meaningful practice in the contemporary culture and in people-s lives. Temporally, the study period ranges from the early 1980s to the early 2000s. LÄS MER

 3. 3. Vardagsteknik hinder och möjligheter efter förvärvad hjärnskada

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anita Lindén; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health Science; Hälsovetenskap; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Teknik i vardagen har stor betydelse för våra dagliga aktiviteter och det är välkänt att personer med en förvärvad hjärnskada kan ha begränsningar när de utför dagliga aktiviteter. Kunskapen om deras svårigheter relaterade till användning av vardagsteknik och möjligheter att använda vardagsteknik som teknikstöd är begränsad. LÄS MER

 4. 4. An upgrade of the SCANDAL facility for neutron scattering measurements at 175 MeV

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Physics and Astronomi

  Författare :Pernilla Andersson; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : The experimental setup SCANDAL, used for measurements of the differential cross section for elastic neutron scattering, has been upgraded with new Na doped CsI scintillating detectors for measurements at 175 MeV. Two experimental campaigns have been carried out, collecting data on three different nuclei: iron, bismuth and silicon. LÄS MER