Sökning: "sociala värden"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden sociala värden.

 1. 1. Vägar till värderingar och värden : skolans sociala fostran i läroplanstexter och pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jens Pedersen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etik; värderingar; läroplaner; studier; undervisning; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Pernilla Kallberg; Mälardalens högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

  Detta är en avhandling från Akademibokhandel, Lund

  Författare :Per Norberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective agreement; arbetsrätt; cartel; competition; dominant position; labour; social policy; labour law; trade union; private law; civilrätt; civil law;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur skall en domstol välja mellan att tillämpa konkurrensrättsliga eller arbetsrättsliga regler på ett konkurrensproblem som uppstått genom en bestämmelse i ett kollektivavtal? Ytterst handlar denna fråga om ett val mellan oförenliga regler. Tillämpas konkurrensrätten underkänns i regel den kollektivavtalade bestämmelsen medan samma bestämmelse i stället godkännes om arbetsrättsliga principer tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Claes Levin; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att söka kunskap om vilka faktorer som bidrar till uppfostringsanstaltens framgång som social institution och dess ständiga misslyckande som behandlingsorganisation. Jag försöker förstå varför organisationer som §12-hem och särskilda ungdomshem finns och vilken betydelse de har i vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Estetik på klinik : Den estetiska kirurgins legitimerande retorik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson bokförlag

  Författare :Anita Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; esthetic surgery; body modification; cultural legitimacy; rhetoric; media representations; social values; Estetisk kirurgi; kroppsmodifiering; kulturell legitimitet; mediala representationer; sociala värden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how esthetic surgery as a phenomenon and as a pursuit has been constructed to attain cultural legitimacy, that is, how esthetic surgery has been presented, advocated, and shaped so as to make it seem a possible, reasonable, acceptable, and meaningful practice in the contemporary culture and in people-s lives. Temporally, the study period ranges from the early 1980s to the early 2000s. LÄS MER