Sökning: "sociala värden"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden sociala värden.

 1. 1. Vägar till värderingar och värden : skolans sociala fostran i läroplanstexter och pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jens Pedersen; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etik; värderingar; läroplaner; studier; undervisning; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Pernilla Kallberg; Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Anne Lillvist; Inge Johansson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

  Detta är en avhandling från Akademibokhandel, Lund

  Författare :Per Norberg; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective agreement; arbetsrätt; cartel; competition; dominant position; labour; social policy; labour law; trade union; private law; civilrätt; civil law;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the normative conflict between labour law and competition law. The legislation in each area gives the Courts guidance in solving a legal problem that has previously been classified as belonging to one or the other area. LÄS MER

 4. 4. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Claes Levin; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to find the factors and conditions that generate the success of the reformatory as a social institution and, at the same time, its well-known failure as a treatment organization. I try to understand why organizations like the reformatory exist and what meaning they have in our society. LÄS MER

 5. 5. Estetik på klinik : Den estetiska kirurgins legitimerande retorik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson bokförlag

  Författare :Anita Andersson; Bengt Erik Eriksson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; esthetic surgery; body modification; cultural legitimacy; rhetoric; media representations; social values; Estetisk kirurgi; kroppsmodifiering; kulturell legitimitet; mediala representationer; sociala värden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how esthetic surgery as a phenomenon and as a pursuit has been constructed to attain cultural legitimacy, that is, how esthetic surgery has been presented, advocated, and shaped so as to make it seem a possible, reasonable, acceptable, and meaningful practice in the contemporary culture and in people-s lives. Temporally, the study period ranges from the early 1980s to the early 2000s. LÄS MER