Sökning: "APC APC-PCI"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden APC APC-PCI.

 1. 1. Clincal Aspects of Biological Brain Damage Markers

  Detta är en avhandling från Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Johan Undén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomarkers markers; traumatologi; Neurology; Kirurgi; ortopedi; orthopaedics; traumatology; Surgery; intensivvård; Anestesiologi; intensive care; hematoma haematoma; Anaesthesiology; epidural; extracerebral; neurointensive care; head injury; stroke; APC APC-PCI; GFAP; NSE; S100 S-100 S100B S100BB; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; brain damage injury; serum;

  Sammanfattning : Biomarkers for organ damage and/or dysfuntion are used in almost all areas of medicine. The brain has eluded this technological development for some time. Recently, the S100B protein has been shown to be a promising marker of brain damage. However, before S100S can reach clinical reality, several problems must be solved. LÄS MER

 2. 2. Circulating biomarkers in patients with abdominal aortic aneurysm

  Detta är en avhandling från Department of Vascular diseases, Skåne University Hospital Malmö, Lund University

  Författare :Despina Flondell-Sité; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; matrix metalloproteinases; biomarkers; risk factors; fibrinolysis; coagulation; inflammation; Abdominal aortic aneurysm; statin; interleukin 6.; APC-PCI complex; serpine-1; endothelin-1;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Systemiska biomarkörer hos patienter med aortaaneurysm. Kroppspulsådern eller aorta är huvudstammen som för syrerikt blod från hjärtat till perifera delar av kroppen. Kroppspulsåderbråck (aneurysm) i buken kännetecknas av försvagning i kärlväggen som i sin tur leder till vidgning av kroppspulsådern. LÄS MER

 3. 3. Clinical probability assessment and biochemical markers in the diagnosis of deep vein thrombosis

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Johan Elf; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Venous thrombosis; APC-PCI complex.; D-Dimer; Clinical probability; Diagnosis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Övergripande syfte Syftet med avhandlingen var att utvärdera hur en förenklad metod för diagnostisering av blodproppar i benets djupa ådror (djup ventrombos (DVT)) fungerar i svensk rutinsjukvård. Den förenklade metoden innebär användning av en strukturerad klinisk sannolikhetsbedömning tillsammans med ett blodprov (D-dimer test). LÄS MER

 4. 4. Coagulation disturbances in the critically ill patient with special reference to prediction of outcome

  Detta är en avhandling från Department of Coagulation Disorders and Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Malmö University Hospital, Lund University, Malmö, Sweden

  Författare :Gunnar Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; protein C; mortality; intensive care; health economics; global haemostatic tests; blood coagulation disorders; APC-PCI complex; abdominal aortic aneurysm operation; antithrombin; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kritiskt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA) har ofta störningar i blodets levringsförmåga (koagulation). Kliniska tecken som blodpropp (djup ventrombos eller blodpropp i lungorna) och/eller blödning kan vara resultatet av aktivering och konsumtion av koagulationsfaktorer och koagulationshämmare. LÄS MER

 5. 5. Development of Methods for Measuring Protein C Inhibitor and Antithrombin: Use of Monoclonal Antibodies against the Reactive Center Loop-Inserted Forms of the Serpins

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Margareta Kjellberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; monoclonal antibody; latent antithrombin; immunoassay; cleaved PCI; cleaved antithrombin; Antithrombin; APC-PCI complex;

  Sammanfattning : Protein C inhibitor (PCI) and antithrombin (AT) are serine protease inhibitors (serpins) that are involved in the regulation of coagulation. Like other inhibitory serpins, PCI and AT adopt different structural conformations that are related to their functions. LÄS MER