Fostrande försörjning : fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Birgitta Plymoth; Stockholms Universitet.; [2002]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.