Sökning: "Swedish Romanticism"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden Swedish Romanticism.

 1. 1. Jag spelar er förväntan : självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna

  Detta är en avhandling från Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Författare :Paul Tenngart; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oscar Wilde; Bo Setterlind; Romanticism; Arthur Rimbaud; Birgitta Stenberg; Romantic poetics; biography; authorial legend; Grupp Metamorfos; neo-Romanticism; Swedish 1950 s; Swedish 20th century poetry; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Varje text hur utan värde än / blir lysande som död och sol och stränder, / när jag spelar er förväntan, / detta ojämförligt rika instrument" Så säger Harlequin till sin publik i Paul Anderssons Berättarna från 1955. Spelar med publikens förväntan gör också diktverkets upphovsman. LÄS MER

 2. 2. Vackrare vardagsvara – design för alla? Gregor Paulsson och Svenska Slöjdföreningen 1915–1925

  Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier

  Författare :Gunnela Ivanov; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; arts and crafts; art and technology; industrial art; arts décoratifs; industrial design; history of design; household wares; architecture and engineering; housing problem; home furniture; romanticism; Deutscher Werkbund; Slöjdföreningen; Svensk Form; Swedish grace; IKEA; social aesthetics; Sozial Ästhetik; functionalism; reformation of museums; exhibitions; fairs; department stores; artefact use; taste; adult education; theological aesthetics; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis is structured in six chapters. Chapter I contains an introduction and includes purpose, theory, method, and concepts. LÄS MER

 3. 3. Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska fornskriftsällskapet

  Författare :Ulrika Djärv; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Old Swedish; dictionary history; lexicography; codification; historical dictionary; period dictionary; history of lexicography; history of language sciences; language history; philology; comparativism; romanticism; neogrammar; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis describes K. F. Söderwall’s dictionary Ordbok öfver svenska medeltids-språket (1884–1918), Sdw, focusing on its representation of Old Swedish in relation to contemporaneous linguistics and lexicography. Lexicography is studied as part of the language sciences and in a socio-cultural context. LÄS MER

 4. 4. Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst The Romantic Postmodernism. Art Criticism and the Romanticin Swedish Art in the 1980s and 1990s

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kristoffer Arvidsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; post-modernism; romanticism; modernism; art criticism; romantic landscape; romantic irony; fragment; deconstruction; simulation; quotation; collage; painting; Implosion; Ibid.; Ola Billgren; Dick Bengtsson; Max Book; Lars Nittve; Lars O Ericsson; Ingela Lind; Douglas Feuk; PierreBourdieu; Michel Foucault.;

  Sammanfattning : Den romantiska postmodernismen. Through a study of the reception that art critique gave the exhibition project Ibid. LÄS MER

 5. 5. "Det romantiska tidehvarfvet" : De svenska romantikernas medeltidsuppfattning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Urban Josefsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; construction of history; Middle Ages; Swedish romanticism; Per Daniel Amadeus Atterbom 1790—1855 ; Erik Gustaf Geijer 1783—1847 ; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the view of the Middle Ages in the Swedish Romantic Movement in the first half of the 19th century. A presentation is given of the treatment of the Middle Ages in the historical and fictional works of the Romantics, and it is shown how this treatment was influenced by both their philosophical outlook and their view of contemporary morality and politics. LÄS MER