Sökning: "urban"

Visar resultat 1 - 5 av 1898 avhandlingar innehållade ordet urban.

 1. 1. Vestiges of urban spirit : Isfahan's urban fabric through socio-spatial transformations

  Författare :Mohammad Sarraf; Reza Kazemian; Sussan Babaie; Ali Madanipour; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Isfahan; Urban Fabric; Socio-spatial Communication; Urban Identity; Urban Transformation; Urban Renewal; Urban Form; Urban Design; اصفهان ، طراحی شهری ، فرم شهری ، دگرگونی های کالبدی ، هویت شهری ، بازسازی شهری; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The city of Isfahan, one of the most historic urban settlements in Iran, has undergone dramatic socio-spatial transformations during the recent decades, beginning with the modernization programs of the 1920s. While the urban structure of Isfahan was the outcome of a process over centuries of incremental evolution, a new mode of place making and street patterns was imposed on the historic fabric of the city within the space of only a few decades. LÄS MER

 2. 2. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 3. 3. Designing with Urban Sound : Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment

  Författare :Nina Hällgren; Katja Grillner; Björn Hellström; Gunnar Sandin; Konstfack; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; urban sound design; urban sound planning; soundscape; urban planning; artistic research; architectural research; Architectue;

  Sammanfattning : The licentiate thesis Designing with Urban Sound explores the constitution and qualitative characteristics of urban sonic space from a design-oriented and practice-based perspective. The act of lifting forth and illuminating the interaction between architecture, the creation of sound and a sonic experience aims to examine and develop useful tools and methods for the representation, communication and analysis of the exterior sonic environment in complex architectural spaces. LÄS MER

 4. 4. Föreställningar om den urbana världen : Identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg 1903-1955

  Författare :Henrik Widmark; Hedvig Brander Jonsson; Ola Wetterberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Architecture; City planning; Heritage; Preservation; Spatial practices; Visual practices; Representations of Space; Urban culture; History; Memory; Modernity; Dominant urban identity; City space; Public art; Konstvetenskap; Gregor Paulsson; Helsingborg;

  Sammanfattning : This thesis examines the subject of dominant local identities and the construction of urban representations in Sweden 1903-1955, as articulated in the city Helsingborg. The main focus falls on architecture, city planning and visual practices as means of establishing an urban identity. LÄS MER

 5. 5. Historical Urban Agriculture : Food Production and Access to Land in Swedish Towns before 1900

  Författare :Annika Björklund; Mats Widgren; Johannes Renes; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban agriculture; urban history; urban geography; Sweden; town; food production; food consumption; Uppsala; historical geography; land allocation; cadastral maps; urban land-use; Human geography; Kulturgeografi; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyses the role of historical urban agriculture in a long-time perspective, through a combination of overarching surveys of Swedish towns and detailed studies of one town – Uppsala in east-central Sweden. The study shows how agricultural land – town land – of various sizes was donated to towns repeatedly during medieval times and in the 16th and 17th centuries. LÄS MER