Sökning: "översättningsvetenskap"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet översättningsvetenskap.

 1. 1. Tolkade publika författarsamtal : Berättande och triadisk interaktion över språkgränser

  Författare :Elisabeth Geiger Poignant; Cecilia Wadensjö; Yvonne Lindqvist; Mats Landqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literary conversations in Sweden; consecutive interpreting; episode analysis; participation framework; multimodal affiliation; co-narrative storytelling; Translation Studies; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the occurrence and nature of public literary conversations within the discipline of Translation and Interpreting Studies. Alongside a macro-sociological exploration of public literary talks in Sweden from 1998–2018 ­– in relation to literary translations published during the same period – the dissertation mainly presents detailed interaction analyses of three interpreter-mediated public literary conversations. LÄS MER

 2. 2. Utgivningen av översättningar på den svenska bokmarknaden 1970–2016

  Författare :Jana Rüegg; Johan Svedjedal; Andreas Hedberg; Yvonne Lindqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; litteratursociologi; översättningar; svensk bokmarknad; förlagsstudier; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen undersöker hur utgivningsarbetet med översatt litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga för den, och hur bilden av författarskapen anpassas till den nya kulturella kontexten. Synliggörandet av underliggande eller osynliga mekanismer för kulturförmedlingen till svenska förlag är även en del av studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. Translation, Teamwork, and Technology : The Use of Social and Material Scaffolds in the Translation Process

  Författare :Raphael Sannholm; Yvonne Lindqvist; Hanna Risku; Mona Blåsjö; Maureen Ehrensberger-Dow; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; cognitive translation studies; socio-cognitive approaches; ethnography; translation workplace; translation process; scaffolding; extended translation; social interaction; translation technology; Translation Studies; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation explores translators’ interactions with social and material resources in the translation process. The general aim of the study is to contribute to the knowledge about cognitive translation processes in naturalistic settings, with a specific focus on the ways in which translators interact with social actors and technological resources. LÄS MER

 4. 4. The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden : A Mixed Methods Approach

  Författare :Elin Svahn; Yvonne Lindqvist; Kaisa Koskinen; Helle V. Dam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; translation studies; translation sociology; sociology of translators; translatorship; extratextual translatorship; mixed methods research; qualitative longitudinal research; questionnaire; focus groups; interviews; thematic analysis; Translation Studies; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with Swedish translators and the society in which they work. It begins with an exploration of the concept of translatorship, leading up to a three-part distinction of 1) textual translatorship, 2) paratextual translatorship, and 3) extratextual translatorship. LÄS MER

 5. 5. Experience and Expertise in Conference Interpreting : An investigation of Swedish conference interpreters

  Författare :Elisabet Tiselius; Birgitta Englund Dimitrova; Kenneth Hyltenstam; Åse Johnsen; Gun-Viol Vik; Ricardo Muñoz Martín; Norge Universitetet i Bergen Institutt for Fremmedspråk; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interpreting; translation; interpreting studies; translation studies; expertise; cognitive processes; tolkning; översättning; översättningsvetenskap; expertkunnande; kognitiva processer; Translation Studies; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker tolkningsprocessen och tolkprodukten hos konferenstolkar med olika lång tolkerfarenhet. Detta görs utifrån expertteorin (jmf Ericsson, Charness och Hoffman 2007) tillämpad på tolkning. LÄS MER