Sökning: "Automatiska system"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade orden Automatiska system.

 1. 1. Power System Oscillations - Detection, Estimation and Control

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund Institute of Technology

  Författare :Morten Hemmingsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elektroteknik; oscillation; power system; damping; power swing; distance protection; detection; estimation; real-time; reactive co-variation; control; Electrical engineering; load modulation; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the electro-mechanical oscillations which to some extent always are present in a power system. The demand of electric power is ever increasing. At the same time, the tolerance of disruptions in the power supply is decreasing. LÄS MER

 2. 2. Resource-Constrained Embedded Control and Computing Systems

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Dan Henriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotteknik; reglerteknik; kontroll; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; numerisk analys; system; Datalogi; control; numerical analysis; systems; Computer science; Server control; Simulation tools; Feedback scheduling; Real-time control systems; Resource constraints;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inbyggda styrsystem finns idag överallt omkring oss. Moderna bilar, cd-spelare och mobiltelefoner är bara några exempel på produkter som inte skulle fungera utan datorbaserade reglersystem. LÄS MER

 3. 3. Optimal Decisions with Limited Information

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Ather Gattami; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; systems; numerical analysis; Computer science; Convex Optimization; Graph Theory; Team Decision Theory; Game Theory; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar statiska och dynamiska lagbeslutsproblem i både stokastiska och deterministiska ramverk. Lagproblemet är ett kooperativt spel, där ett antal spelare utgör ett lag som försöker optimera en given kostnad inducerad av omvärldens osäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Power System Damping - Structural Aspects of Controlling Active Power

  Detta är en avhandling från IEA, LTH, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Olof Samuelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics and Electrical technology; controller interaction; mode controllability; mode observability; mechanical equivalent; linear differential-algebraic equations; modal analysis; active power; power system damping; electro-mechanical oscillations; Elektronik och elektroteknik; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ekonomiska och miljömässiga problem gör det svårt att bygga ut kraftledningsnätet i samma takt som efterfrågan på elenergi ökar. Ett alternativ är att öka belastningen av befintliga kraftledningar på bekostnad av de säkerhetsmarginaler som finns. LÄS MER

 5. 5. Automated Manufacture of Fertilizing Agglomerates from Burnt Wood Ash

  Detta är en avhandling från IEA, LTH, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Thomas Svantesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Adaptive Filtering; Ash Recycling; Change Detection; System Identification; Real-Time Control; Robust Control; Process Design; Control System Design; Carbon In Fly Ash CIFA monitoring; PID-Control; Agglomeration Techniques; Moisture Control; Dehydration Techniques.; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : In Sweden, extensive research is conducted to find alternative sources of energy that should partly replace the electric power production from nuclear power. With the ambition to create a sustainable system for producing energy, the use of renewable energy is expected to grow further and biofuels are expected to account for a significant part of this increase. LÄS MER