Sökning: "spontaneous activity"

Visar resultat 1 - 5 av 166 avhandlingar innehållade orden spontaneous activity.

 1. 1. Creating Optical Activity: Total Spontaneous Resolution and Viedma Ripening

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Per Martin Björemark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optical activity; absolute asymmetric synthesis; total spontaneous resolution; Viedma ripening; grinding; chirality; conglomerate; coordination compound; coordination polymer; single crystal X-ray diffraction; solvent free oxidation; nantioselective sulfide oxidation; solid state VCD;

  Sammanfattning : The creation of optical activity has been considered as something impossible even though reports of such creation via total spontaneous resolution since the 1940´s have been published. More recently Viedma ripening have been developed that also produce enantiopure bulk product. Both methods are examples of absolute asymmetric synthesis i.e. LÄS MER

 2. 2. Breaking the symmetry: creation and transfer of optical activity via total spontaneous resolution and stereoselective reactions

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Susanne Olsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; absolute asymmetric synthesis; enantioselective reactions; chirality; spontaneous resolution; conglomerate; organometallic chemistry; coordination compounds; attritionenhanced deracemisation; polymorphism; organolithium compounds; single-crystal X-ray crystallography;

  Sammanfattning : The generation of optical activity from achiral or racemic precursors – absolute asymmetric synthesis – is discussed in relation to the origin of biomolecular homochirality but is also often (incorrectly) regarded as being impossible. One approach to absolute asymmetric synthesis is the use of compounds that form chiral crystals. LÄS MER

 3. 3. Mind in Motion: The utilization of noise in the cognitive process

  Detta är en avhandling från LUCS, Kungshuset, 222 22 LUND, Sweden

  Författare :Robert Pallbo; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; AI; image processing; spontaneous activity; motion detection; knowledge acquisition; homunculus; evolutionary epistemology; evolution; cognition; noise; neural networks; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Tanken i rörelse" handlar dels om hur tanken sätts i rörelse av brus och dels om hur detta brus kan användas av hjärnan för att fånga upp visuell rörelse. Ofta betraktas brus som en störning, men detta arbete försöker visa att brus kan ha en viktig funktion i tankeprocessen. LÄS MER

 4. 4. Cursed complexity. Computational properties of subcortical neuronal microcircuitry in sensorimotor control

  Detta är en avhandling från Neural basis for sensorimotor control

  Författare :Anton Spanne; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; spike firing statistics; spontaneous activity; sensorimotor control; tactile processing; cuneate nucleus; sparse coding; spinal border cells; cerebellum;

  Sammanfattning : One of the big obstacles for understanding the nervous system is its inherent complexity. It poses problems when interpreting both experimental and theoretical studies since we are currently forced to consider only reduced variants of the actual circuitry of the brain. LÄS MER

 5. 5. NO PAIN, STILL GAIN- cross-modality development learning guided by spinal spontaneous activity

  Detta är en avhandling från Alexandra Waldenström, Dept. of Physiological Sciences, Sect. for Neurophysiology, BMC F10, S-221 84 Lund, Sweden

  Författare :Alexandra Waldenström Ellervik; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; Neurology; neuropsychology; development; spinal cord; activity-dependent learning and memory; pain; somatosensory; neurophysiology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Smärta är en varningssignal vid vävnadskada. En speciell grupp av receptorer i huden är känsliga för skadlig stimulering och kallas för nociceptorer. Signalerna från dessa ”smärtreceptorer” leds via två fibertyper till ryggmärgen. Beröringssignaler förmedlas via andra typer. LÄS MER