Sökning: "yrkeskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet yrkeskunskap.

 1. 1. Varför fick jag bara G? : vad bedöms i karaktärsämnen på HR-programmet?

  Författare :Helena Tsagalidis; Robert Höghielm; Bo Davidsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :culture historical; analytical skills; customer oriented skills; customer interaction; development; communication; Lpf 94:9; assessment; ability to solve problems; cooperation; independence; professional knowledge.; analysförmåga; bedömning; betyg; betygskriterier; kommunikation; kulturhistorisk; kundkontakt; kunskapsformer; kompetens; Lpf 94:9; nyckelkvalifikationer; planeringsförmåga; praktisk kunskap; problemlösningsförmåga; samarbete; självständighet; specifika-yrkeskunskaper; yrkeskultur; yrkeskunskap; yrkespraxis.; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att tydliggöra kunskapskvaliteter i yrkeskunnandet som har betydelse vid bedömning av karaktärsämnen för både lärare och elever. Undersökningsmetoderna har bestått av intervjuer med lärare och elever, elevenkäter och gymnasieskolans styrdokument. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta måltider – mise en place, dukning och servering : En metodstudie i servitörens hantverkskunnande

  Författare :Lars Eriksson; Åsa Öström; Gunnar Almevik; Mikael Wiberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tidsgeografi; estetik; restaurang; yrkeskunskap; hantverksforskning; metod; tyst kunskap; sinnliga bedömningar; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : I restaurangbranschen har rationaliseringar tvingats fram och kunskap efterfrågas i mindre omfattning. Syftet med avhandlingen är därför att utveckla begrepp och pröva metoder för att återge och förmedla procedurer och göranden i hantverk för att därigenom visa vad som är servitörens yrkeskunskap. LÄS MER

 3. 3. Vad man ska kunna och hur man ska vara : En studie om enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer

  Författare :Agneta Törnquist; Robert Höghielm; Per-Erik Ellström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; verksamhetsteori; yrkeskompetens; formell utbildning; yrkeskunskap; personlig kompetens; äldreomsorg; enhetschefer; vårdbiträden; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The dissertation What to do and how to be reflects upon the professional skills needed by unit managers and nursing staff within the institutions of eldercare. Throughout the study, three conceptions are essential: formal education and training, professional skills, and individual competence. LÄS MER

 4. 4. Yrke: POLIS : Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete

  Författare :Stefan Holgersson; Göran Goldkuhl; Johannes Knutsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polis motivation IT-system yrkeskunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att arbetsprestationen varierar i hög grad mellan olika närpoliser/ordningspoliser. Det blir tydligt när man studerar antalet utfärdade rapporter, likväl om man t.ex. jämför polismännens sätt att bemöta människor och i vilken utsträckning polismännen bedriver problemorienterat polisarbete. LÄS MER

 5. 5. Talangfabriken : Om organisation av kunskap och kreativitet i skivindustrin

  Författare :Thomas Florén; Göran Ahrne; Patrik Aspers; Jan Karlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Kunskap; kreativitet; kompetens; kunskapsföretag; praktisk yrkeskunskap; musikbranschen; skivindustrin; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how record companies identify and develop new music and new talent. The analysis is carried out on three levels: individual, organizational and sector level. In a record company, this task formally goes to A&R (Artist and Repertoire). LÄS MER