Sökning: "metod"

Visar resultat 1 - 5 av 1642 avhandlingar innehållade ordet metod.

 1. 1. Verksamhetsanpassade IT-stöd Designteori och metod

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hanna Broberg; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Per Backlund; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Verksamhet; IT-stöd; handlingsbarhet; aktivitetsteori; designteori; metod; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. LÄS MER

 2. 2. DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system En designteori och metod

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hanna Broberg; Stefan Cronholm; Göran Goldkuhl; Anders G Nilssin; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Designteori; metod; metodintegration; aktivitetsteori; handlingsbarhetsteori; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-system i verksamheter som inte är verksamhetsstödjande. Dessa ITsystem fungerar mer som hinder än stöd för personalen i utförande av arbetet. Det finns därmed behov av utveckling av IT-system så att de blir verksamhetsstödjande. Denna forsknings förslag är att denna utveckling bör ske med en designteori och metod. LÄS MER

 3. 3. Lärande & metod lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lena Boström; Högskolan i Jönköping.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; learning styles; grammar; Dunn Dunn Learning Styles Model; teaching styles;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barn som medforskare - en metod med potential för delaktighet

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Sandra Hillén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; barn; medforskare; metod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvärdera informationssystem : pragmatiskt perspektiv och metod

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jenny Lagsten; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IS-utvärdering; utvärderingsmetod; pragmatism; utvärderingsbruk; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla en intressentbaserad utvärderingsmetod för att utvärdera informationssystem. Jag har valt att kalla utvärderingsmetoden för VISU (Verksamhetsutvecklande Informations System Utvärdering). LÄS MER