Sökning: "metod"

Visar resultat 1 - 5 av 1954 avhandlingar innehållade ordet metod.

 1. 1. Verksamhetsanpassade IT-stöd : Designteori och metod

  Författare :Hanna Broberg; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Per Backlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Verksamhet; IT-stöd; handlingsbarhet; aktivitetsteori; designteori; metod; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. LÄS MER

 2. 2. Lärande & Metod : Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i grammatik

  Författare :Lena Boström; Tomas Kroksmark; Rolf Hedqvist; Per-Olof Erixon; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; learning styles; grammar; Dunn Dunn Learning Styles Model; teaching styles; Education; Pedagogik; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system : En designteori och metod

  Författare :Hanna Broberg; Stefan Cronholm; Göran Goldkuhl; Anders G Nilssin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Designteori; metod; metodintegration; aktivitetsteori; handlingsbarhetsteori; Computer science; Datavetenskap; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : Det finns IT-system i verksamheter som inte är verksamhetsstödjande. Dessa ITsystem fungerar mer som hinder än stöd för personalen i utförande av arbetet. Det finns därmed behov av utveckling av IT-system så att de blir verksamhetsstödjande. Denna forsknings förslag är att denna utveckling bör ske med en designteori och metod. LÄS MER

 4. 4. Barn som medforskare - en metod med potential för delaktighet

  Författare :Sandra Hillén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; barn; medforskare; metod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvärdera Informationssystem : Pragmatiskt perspektiv och metod

  Författare :Jenny Lagsten; Göran Goldkuhl; Fredrik Karlson; Ola Henfridsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information systems; IS evaluation; evaluation method; pragmatism; evaluation use; Informationssystem; IS-utvärdering; utvärderingsmetod; pragmatism; utvärderingsbruk; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla en intressentbaseradutvärderingsmetod för att utvärdera informationssystem. Jag har valt attkalla utvärderingsmetoden för VISU (Verksamhetsutvecklande InformationssystemUtvärdering). LÄS MER