Sökning: "uppmärksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 244 avhandlingar innehållade ordet uppmärksamhet.

 1. 1. Våld i arbetslivet Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Sofia Wikman; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kriminologi; Criminology; Workplace violence; responsibilisation; victim surveys; occupational injury reports; constructionism; safety climate;

  Sammanfattning : Våld i arbetslivet har under de senaste två decennierna fått en större uppmärksamhet. Syftet med avhandlingen är att analysera hur utvecklingen av våld i arbetslivet som samhällsproblem kan förstås. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem Utveckling, uppmärksamhet och reaktion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Felipe Estrada; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth; crime; trends; violence; social problems; media; constructionism; realism; comparative; social control; moral panic; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi; Criminology; kriminologi;

  Sammanfattning : The principal aim of this doctoral thesis is to describe the evolution of juvenile delinquency as a social problem during the post-war period. Through its four empirical studies the thesis advocates an understanding based on a contextual constructionism, which represents a compromise position between the objectivist and constructivist perspectives that dominate the field of social problems. LÄS MER

 3. 3. Disruption of writing in noisy office environments

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Marijke Keus van de Poll; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; background speech; writing; speech intelligibility; Speech Transmission Index; masking; sound source location; working memory capacity; inattention; noise sensitivity; task interruptions; bakgrundsprat; skriva; taluppfattbarhet; Speech Transmission Index; maskering; ljudposition; arbetsminneskapacitet; uppmärksamhet; ljudkänslighet; uppgiftsavbrott;

  Sammanfattning : The overall aim of the four experimental studies included in this dissertation was to investigate the influence of background speech on writing performance. In Paper I, a manipulation of speech intelligibility of background speech, by using the Speech Transmission Index (STI), revealed disruptive effects at lower STI values (i.e. LÄS MER

 4. 4. Ett medialt museum lärandets estetik i svensk television 1956-1969

  Detta är en avhandling från Stockholm : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Petra Werner; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetics; aesthetic depicting; television; learning; intangible heritage; storytelling; play; attention; education; learning processes; documentary; oral tradition; visual tradition; hermeneutic; phenomenology; Estetik; bildning; gestaltning; television; lärande; immateriellt kulturarv; berättande; lek; uppmärksamhet; lärandeprocesser; dokumentär; muntlig tradition; visuell tradition; hermeneutik; fenomenologi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the aesthetic interpretation of learning processes in television produced and broadcast in Sweden between 1956 and 1969. The thesis explores how these programmes are linked to concepts of Bildung by their aesthetics, by which the intangible cultural heritage is entrusted in the form of oral and visual traditions, storytelling and games/play, where learning is the common denominator. LÄS MER

 5. 5. Anxiety and attentional bias : studies with the emotional stroop task

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Jenny Wikström; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive psychology; Attention; Fear; Anxiety; Kognitiv psykologi; Ångest; Rädsla; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER