Sökning: "utbrändhet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet utbrändhet.

 1. 1. Side effects of being tired : burnout among Swedish sport coaches

  Författare :Erik Lundkvist; Peter Hassmén; Henrik Gustafsson; Robert Eklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Coach burnout; exhaustion; interpretative phenomenological analysis; convergent validity; discriminant validity; quantile regression; work-home home-work interference; workaholism; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Burnout is a psychological concept that have got much attention since it was first defined in the middle of the 1970s. Although the definition of burnout differ there is consensus about exhaustion as the most important part of the concept. Burnout have also been in focus in sport psychology research. LÄS MER

 2. 2. Health at Work : The Relationship between Organizational Justice, Behavioral Responses, and Health

  Författare :Mats Liljegren; Kerstin Ekberg; Magnus Sverke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Burnout; Job mobility; Organizational; justice; Behavioural responses; Hälsa; utbrändhet; rörlighet; upplevdorganisatorisk rättvisa; individuellt organisatoriskt; Community medicine; Samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anställdas hälsa, individuella beteenden i ett organisatoriskt sammanhang och upplevd organisatorisk rättvisa är teoretiskt förenade av social utbytesteori, copingteori och teorier som beskriver konsekvenserna av social ojämlikhet. Empiriskt är förhållandet mer oklart. LÄS MER

 3. 3. Stress of conscience and burnout among healthcare personnel working in residential care of older people

  Författare :Johan Åhlin; Gunilla Stranberg; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Healtcare personnel; stress of conscience; burnout; social support; guidelines; downsizing; reorganisation; care of older people.; vårdpersonal; samvetsstress; utbrändhet; socialt stöd; riktlinjer; nedskärningar; omorganisering; äldreomsorg.; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background This thesis was part of the research programme ‘Stress of Conscience and Burnout among Healthcare Personnel in Elderly Care’ at Umeå University. Relationships have been found between stress of conscience, perception of conscience, burnout, and social support. LÄS MER

 4. 4. Att leva som utbränd - En etnologisk studie av långtidssjukskrivna

  Författare :Mia-Marie Hammarlin; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; sjukförsäkring; försäkringskassan; deltagande observation; kulturanalys; fenomenologi; melankoli; illness; livskris; långtidssjukskrivning; utbrändhet;

  Sammanfattning : THIS STUDY IS CONCERNED with burnout and long-term sick leave, although instead of looking for several explanatory models and trying to answer the question as to why people are affected by this syndrome, the study is instead based on the idea of illness as experience. The methodology is traditionally ethnological, but with a phenomenological slant. LÄS MER

 5. 5. Utbrändhet och återhämtning bland elitfotbollstränare

  Författare :Sören Hjälm; Peter Hassmén; Staffan Karp; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Burnout; elite coaches; longitudinal study; recovery; risk factors; stress; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Only a small number of studies dealing with burnout among coaches have been published, and none of these have dealt with burnout among elite soccer coaches in a European context. This thesis – investigating both the burnout and recovery process – includes a longitudinal design spanning ten years. LÄS MER