Sökning: "rörlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 117 avhandlingar innehållade ordet rörlighet.

 1. 1. Selektiv rörlighet : flyttningstendenser och yrkesval i relation till utbildning, begåvning och härkomst : uppföljning av en åldersklass

  Författare :Ejnar Neymark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Geographical mobility of the tertiary educated - Perspectives from education and social space

  Författare :Aimee Haley; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social rörlighet genusaspekter; Högskoleutbildning; Arbetsmarknad; Regionala skillnader; Socialt rum; Education; Higher; Regional disparities; Labor market; Sverige; Högskoleutbildning; Rörlighet; Social rörlighet; Arbetsmarknad; Higher education; Mobility; Social mobility; Labour market;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Uppväxtförhållanden och social rörlighet : kapitel 6 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden

  Författare :Robert Erikson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social rörlighet-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetskraftens rörlighet och klusterdynamik. : En studie av IT- och telekomklustren i Kista och Mjärdevi

  Författare :Dzamila Bienkowska; Urban Lindgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Social and economic geography; Labour mobility; ICT industry; economic geography; Sweden; clusters; cluster dynamics; knowledge transfer; hiring practices; employee turnover; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : Labour mobility can in theory be an efficient channel for knowledge transfer between cluster firms, thus contributing to growth and competitiveness. In the thesis labour mobility in two Swedish ICT clusters is studied. LÄS MER

 5. 5. Fri rörlighet för tjänster : tolkning av artikel 49 EGF

  Författare :Susanne S:t Clair Renard; Torbjörn Andersson; Hans Henrik Lidgard; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; European law; Europarätt; EG rätt; tjänster; artikel 49;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the free movement of services and the interpretation of article 49. The application of article 49 foremost includes all activities within the EC law concept of services, which is to be understood as cross-border economic activities for which the regulations of the other freedoms cannot be applied. LÄS MER