Sökning: "pronomen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet pronomen.

 1. 1. Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta

  Författare :Elisabeth Hjorth; Elisabeth Hjorth; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska romaner; Etik i litteraturen; Etnicitet i litteraturen; Identitet filosofi i litteraturen; Litteratur genusaspekter; Böcker och läsning etik och moral; Essentialism filosofi ; Intersektionalitet; Kritik; Makt; Feministisk teori; Pronomen; Intersectionality; Criticism; Power; Feminist theory; Pronouns; Litteraturvetenskap identitet etik Sverige sekelskiftet 2000; Romaner motstånd läsning; Postkolonialism teori; Literary studies identity ethics Sweden turn of the century 2000; Novels resistance reading; Postcolonialism theory; Swedish literature; Identity Philosophical concept in literature; Ethnicity in literature; Swedish fiction; Ethics in literature; literature; essentialist identities; gender; class; norms for mental functions; ethnicity; deconstruction; deconstruction; oppression; resistance; reading; responsibility; ethical practice; despair; Drömfakulteten; Hevonen häst; Montecore; Personliga pronomen; Gayatri Spivak; Emmanuel Levinas; identity; the body; the human; the post-political; Skönlitteratur; läsning; motstånd; etik; essentialism; förtvivlan; kropp; identitet; det mänskliga; det postpolitiska;

  Sammanfattning : Vad kan litteraturen göra i egenskap av kritik? Som plats för något nytt och annat? Vad kan den inte göra? Och hur kan läsaren ta ansvar för litteraturen som möjlighet? I dialog med tänkare som Spivak och Levinas undersöker Elisabeth Hjorth läsning som en etisk praktik. Hon gör det genom läsningar av Jonas Hassen Khemiri, Annika Korpi, Daniel Sjölin och Sara Stridsberg. LÄS MER

 2. 2. Vi svenskar, vi människor och bomben En semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952-1959

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Görel Bergman-Claeson; Mats Thelander; Peter Cassirer; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; atomic nuclear weapons; press debate; perspective; identification; pronouns; argumentation; discourse analysis; atomvapen; pressdebatt; perspektiv; identifikation; pronomen; argumentation; diskursanalys; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Facing dementia as a we Investigating couples’ challenges and communicative strategies for managing dementia

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elin Nilsson; Lars-Christer Hydén; Anna Olaison; Jaqueline Kindell; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversation analysis; couplehood; dementia; epistemics; multimodal interaction; pronouns; relationships; video-recorded interviews; we-ness; “couplehood”; demens; kunskapshantering; multimodal interaktion; pronomen; relationer; samtalsanalys; videoinspelade intervjuer; vi-skap;

  Sammanfattning : We live longer than ever before, which means that we also live longer with disorders such as those connected with dementia. Most people diagnosed with dementia live in ordinary housing for a long time, relying on their social network for support, mainly involving spouses or adult children. LÄS MER

 4. 4. Man, en och du : Generiska pronomen i svenskans historia

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :Sanna Skärlund; [2017-10-17]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; generic pronouns; language change; grammaticalization; subjectification; Swedish; man; en; du; Old Swedish; semantic change; syntactic change; generic pronouns; language change; grammaticalization; subjectification; Swedish; man; en; du; Old Swedish; semantic change; syntactic change;

  Sammanfattning : This thesis examines the development of three generic pronouns in the history of the Swedish language, from the year of ca. 1225 until today. LÄS MER

 5. 5. Förtvivlade läsningar Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta produktion

  Författare :Elisabeth Hjort; Elena Namli; Stefan Jonsson; Franzén Carin; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature; essentialist identities; gender; class; norms for mental functions; ethnicity; deconstruction; deconstruction; oppression; resistance; reading; responsibility; ethical practice; despair; Drömfakulteten; Hevonen häst; Montecore; Personliga pronomen; Gayatri Spivak; Emmanuel Levinas; identity; the body; the human; the post-political; Skönlitteratur; läsning; motstånd; etik; essentialism; förtvivlan; kropp; identitet; det mänskliga; det postpolitiska; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : This study has two aims and addresses two areas of investigation. The first aim is to examine, in four novels and their textual worlds, what role is played by collective self-images and essentialist identities in maintaining power structures in regard to gender, class, norms for mental functions, and ethnicity. LÄS MER