Sökning: "pressdebatt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet pressdebatt.

 1. 1. Vi svenskar, vi människor och bomben En semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952-1959

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Görel Bergman-Claeson; Mats Thelander; Peter Cassirer; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; atomic nuclear weapons; press debate; perspective; identification; pronouns; argumentation; discourse analysis; atomvapen; pressdebatt; perspektiv; identifikation; pronomen; argumentation; diskursanalys; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Unionsdebatten 1905 En argumentationsanalys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Evert Vedung; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historia Norden; secession; statsupplösning; argumentationsanalys; idéanalys; pressdebatt; svensk-norska unionen; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Copied from the mimeographed version, issued by the Statsvetenskapliga institutionen in 1994, ISBN 91-506-1030-9, which in its turn was copied from the 1966 original in the Skytteanum archive.The investigation analyses the Swedish public debate in newspapers, booklets and pamphlets on Norways secession from the union with Sweden in 1905. LÄS MER